calismabarisi@gmail.com
Shadow

İş Güvenliği

Mühendislerin İş Kazalarında Cezai Sorumluluğu

İş Kazası
Mühendislerin İş Kazalarında Cezai Sorumluluğu Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com 18 Mayıs 2019 tarihinde Makine Mühendisler Odası Bursa Şubesinde gerçekleştirdiğimiz panelde yapmış olduğum mühendislerin iş kazalarında ceza sorumluluğu konulu sunumu paylaşıyorum, mühendisler çalışma dünyasında kimi zaman yönetici, kimi zaman işlemi yapacak çalışan, kimi zaman ise iş güvenliği uzmanı, kimi zaman da periyodik kontrol yapan kişi olarak sorumlu olabilmektedir. Söz konusu durumlarda sorumluluğun en aza indirilmesi için mühendislerin dikkat etmesi gereken hususlar sunumda anlatılmıştır. Bu Office Online tarafından sağlanan eklenmiş bir Microsoft Office belgesidir.

İşyerinde Gürültü 3; İşyeri Tasarımı, Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi

Gürültü
İşyerinde Gürültü 3; İşyeri Tasarımı, Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Alan Tasarımı[1] Çalışma alanında çıkan tüm sesler odanın duvarlarından yansıyarak geri döner bu da ortamdaki gürültü seviyesini artırır. Ses her zaman bir duvara çarpar ve sesin bir kısmı yutulur bir kısmı ise yansır. Toplam gürültü maruziyeti gürültü kaynağından direk gelen gürültü ve yansıyan gürültüdür. Ses kaynağına uzaklıkla direk sese maruziyet ve yansıma sese maruziyet arasında bağlantı bulunmaktadır. Ses kaynağına yakın olunduğunda daha fazla direk sese maruz kalınır ses kaynağına uzak olunduğunda ise daha fazla yansıma sese maruz kalınır. Direk sese maruziyetin yoğun olduğu bölgeye direk ses bölgesi, yansıma sese maruziyetin yoğun olduğu bölgeye yansıma ses bölgesi de...
İşyerinde Gürültü 2; Risk Değerlendirmesi ve Alınacak Tedbirler

İşyerinde Gürültü 2; Risk Değerlendirmesi ve Alınacak Tedbirler

Gürültü
İşyerinde Gürültü 2; Risk Değerlendirmesi ve Alınacak Tedbirler Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Risk Değerlendirmesi Yapılırken Gürültü Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar[1] Risk değerlendirmesi yaparken göz önünde bulunması gerekenlerden biri de gürültüdür. Gürültü ile ilgili dikkat edilecek hususlar şunlardır; Darbeli gürültü de dahil Maruziyetin türü düzeyi ve süresi; darbeli gürültünün ne olduğu konusunda ülkelerin mevzuatları arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır bizim mevzuatımızda da anlık darbeli gürültüden ne anlaşılacağı belirtilmemiştir. Uluslararası standartlarda ise darbeli gürültüye ilişkin nicel bir tanım bulunmamaktadır. EN458’de darbeli gürültü birbiri arasında boşluk bulunan veya kendi başına özel bir darbeye dayanan ani basınç değişikliği şeklinde tanıml...

İşyerinde Gürültü 1; Sesin Özellikleri Ve Gürültü İle Mücadele Yöntemleri

Gürültü
İşyerinde Gürültü 1; Sesin Özellikleri Ve Gürültü İle Mücadele Yöntemleri Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Gürültü[1] Gürültünün en basit tanımı istenmeyen sestir. Ses havada, katıda ve suda yayılabilir. Ses kaynakları çeşitli olabilmektedir(gaz, katı, sıvı), gaz ses kaynaklarına gaz egsozları ve patlamalar, sıvı kaynaklarına borularda ve şelalerde akan sular, katı kaynaklarına da birbirine değen metaller, dişliler, çekiç örnek verilebilir. Frekans: Frekans periyodik hareketin bir saniyedeki sayısıdır. Maddelerin saniyede titreşimi farklılık göstermektedir. Frekans f ile gösterilir frekans birimi hertz(Hz)’dir. İnsanın duyabildiği frekans aralığı 20Hz-20kHz arasındadır. İnsanın duyabileceği ses 2’ye ayrılmıştır. Düşük frekanslı – bas (traktör eksozu, elektrik jeneratör...

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Asıl işveren, Alt İşveren İlişkisi

İş Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Asıl işveren, Alt İşveren İlişkisi  Yazar; Fatih UĞURLU GİRİŞ Alt işverenlik özellikle muvazaa ile ilgili konularda çalışma hayatının en tartışmalı konularından biridir. Bu çalışmada alt işverenlik konusunun tartışmalı noktalarına girilmeden İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin nasıl yer aldığı incelenmiştir. İş güvenliği mevzuatı taranarak alt işveren ve asıl işveren kelimelerinin geçtiği yerler bir arada toplanmış ve bu Maddeler incelenmiştir. Göze çarpması açısından mevzuatta geçen alt işveren kelimeleri altı çizili olarak gösterilmiştir. Alt işverenin tanımı, Alt İşverenlik Yönetmeliği   Madde 3 – (1) a) da yapılmıştır. Bu tanıma göre  “Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizme...

Elektrik Tehlikeleri 2; Ark, Patlama ve Korunma Yolları

Elektrik
Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com ANSI/IEEE Std 100-1988 elektrik arkını şu şekilde tanımlamaktadır; “genelde ani olarak eksi uç etrafında gaz iyonizasyon potansiyeline kadar voltaj düşmesi nedeniyle, elektrik boşalmasının gaz içerisinden geçmesi” elektrik arkı yeterli elektrik akımı hava içerisinden geçmesiyle oluşur. Hava iyi bir iletken değildir, akımın çoğu ark sonrası ortaya çıkan buhar(genelde bakır ve alüminyum buharı) ve havadaki iyonize partiküller üzerinden geçer. Çok yüksek sıcaklıktaki bu karışıma plazma denir. Ark Çeşitli yollarla oluşur; İki nokta arasındaki voltaj farkı havanın dielektrik gücünü(yalıtkanlık sınırı) aştığı durumlar. Aşırı voltaj yükselmesi genelde yıldırım çarpması ve akım dalgalanmalarında oluşur.Akımın iletken içerisinden geçerken etrafında...

Elektrik Tehlikeleri 1; Şok Tehlikesi

Elektrik
Elektrik Tehlikeleri 1; Şok Tehlikesi Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Elektrik şoku elektrik akımının insan vücudundan geçtiği fiziksel bir durumdur. Akımın gidiş şekli vücutta nerede direncin az olduğuna göre değişmektedir. Elektrik travmasının derecesi şok devresinin yoluna bakılarak belirlenir. Semptomlar yoğun sızlama hissi, şiddetli kas kasılmalar, kalp aritmi veya doku tahribatı olabilmektedir. Yanıklar; Elektrik akımı kaynaklı yangınlar çoğu zaman 3. Derece yangınlardır, çünkü yanıklar vücudun iç kısımlarında oluşur, yanıkların hayati organlara zarar verdiği durumlar özellikle ölümcül olmaktadır. Hücre Duvarı Yıkımı; Elektrik Gücü Araştırma Enstitüsü(EPRI) ve Şikago Üniversitesinin araştırmalarına göre yüksek şiddetli elektrik alanlarında çalışanlarda hücre ölümü ...

Hidrolik Preslerde Güvenlik

Ekipmanlar
Hidrolik Preslerde Güvenlik Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Presler sanayide en çok kullanılan ekipmanlardandır. Sanayide tahrik ve iletim sistemine göre 3 çeşit pres kullanılmaktadır. Bunlar; Mekanik Pres(Elektrikli Motor Vasıtasıyla Tahrik, Volan vasıtası ile iletim) Hidrolik Pres(Elektrik motor vasıtasıyla tahrik ve hidrolik yağ ile iletim) Servomotorlu Presler (Elektrikli servomotor vasıtasıyla tahrik, volan vasıtasıyla iletim) Yukarıda belirtilen preslerin hepsinin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır örneğin mekanik preslerde işlem hızı hızlı olmakta kontrol hidrolik prese göre daha zor omakta, hidrolik preslerde işlem hızı daha yavaş fakat kontrol mekanik prese göre daha kolay, servomotorlu preslerde ise hem işlem hızı, hem de kontrol diğer preslere gö...
Hava Kirleticileri 4; Lokal Havalandırma Dizaynı, Davlumbaz Tipleri

Hava Kirleticileri 4; Lokal Havalandırma Dizaynı, Davlumbaz Tipleri

Kimyasal
Lokal Havalandırma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Dizayn Prosedürleri Ön çalışma(işyeri krokileri alınır, motor, hava çıkış yerleri vb. belirlenir, kirletici türü çıkış yerleri belirlenir, havanın termal etkileri göz önüne alınır örneğin fanı sistemin ortasına koymak çekişi artırır) Tozların tutuşmasını hesaba katmak; bazı yanıcı olmayan malzemeler çok küçük parçalara ayrılınca kolayca yanabilmektedir bu da lokal havalandırma için tehlikeli olabilmektedir. Bunlara örnek olarak metal tozu, odun tozu, plastik tozu, un tozu, tekstil tozu verilebilir. Toz patlamalarında klasik yangın üçgeninin yanı sıra tozların ortama yoğun bir şekilde yayılması ve kapalı alan olması da gereklidir. Buna toz patlaması beşgeni denilmektedir. Havalandırma sistemlerinde bulunan toz kollektörle...

İşyerine Ulaşım Sırasında Geçirilen Kazalar İş Kazası Sayılır Mı?

İş Kazası
İşyerine Ulaşım Sırasında Geçirilen Kazalar İş Kazası Sayılır Mı? Çalışma hayatının en önemli aktörlerinden biri olan işçilerin geçirdiği kazalardan bir kısmı tartışmalara neden olmaktadır. Özellikle ilk bakışta işyeri olarak düşünülmeyecek yerlerde yaşanan kazalarda işverenler olayı iş kazası olarak görmemekte çalışanlar ise iş kazası olduğunu iddia etmektedir. İş kazası olup olmadığı tartışmalı konulardan birisi de sosyal nedenlerle çalışan evden alıp işe getiriliği ve tekrar eve götürüldüğü sırada yaşanan kazaların iş kazası sayılıp sayılmayacağıdır. Bilindiği üzere mevzuatımızda iki yerde iş kazası tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ikincisi ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur. İki kanunun yaptığı iş kazası ...