calismabarisi@gmail.com
Shadow

Çalışan Katılımı

Çalışanları Motive Etmek 2; Bt Group ve Kamyon Fabrikası Örneği, Motivasyon Çeklisti

Çalışan Katılımı
Çalışanları motive etme konusunda neler etkilidir? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Çalışanlarınızı motive etmek istiyorsanız şu faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir çünkü çalışanların motivasyonu çalışma alanını ve çalışanlarınızı etkiler; Yapılan İş İşin yapısı Yönetim Şekli Güvenlik kültürü Çalışma ilişkileri İşyeri İşyerinin büyüklüğü İşyerinin konumu Doğal tehlikeler Çalışma Gücü Çalışan sayısı Çalışanların kültürleri arasındaki farklılık Çalışma türleri(Alt işverenlik, geçici işçi vs) Çalışma Şekli(Vardiya vs.) Dışarıda olan çalışanlar Yukarıda belirtilen faktörler uygulanacak metodun seçilmesi, iletişimde bulunacak kişinin seçilmesi, denetim şekli seçimi konularında önemlidir. Örneğin yüks...

Çalışanları Motive Etmek; Örnek Çalışma

Çalışan Katılımı, Konular
İş Güvenliği Konusunda Çalışanları Motive Etmek; Saha Çalışması Örneği Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com İş güvenliği, işyerinde bulunan riskleri minimiz etmek ve çalışanları vücut bütünlüğünü ve sağlıklarını tehdit edecek riskleri önlemek ile sağlanır. Güvenli bir işyerini sağlama işinin merkezinde ise çalışanların motivasyonu bulunmaktadır. Mevzuatımızda çalışanların karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve onlara danışılması önemli bir yer kaplamaktadır. İletişim ve danışma çalışanların motivasyonu açısından çok önemlidir, özellikle bu bilgilendirme ve danışma işi sırf kanun istiyor diye değil sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturma konusunda samimi bir yaklaşımla yapılırsa daha etkili olacaktır. Kanunda öngörülen çalışanların endişelerini,...