calismabarisi@gmail.com
Shadow

Ekipmanlar

Hidrolik Preslerde Güvenlik

Ekipmanlar
Hidrolik Preslerde Güvenlik Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Presler sanayide en çok kullanılan ekipmanlardandır. Sanayide tahrik ve iletim sistemine göre 3 çeşit pres kullanılmaktadır. Bunlar; Mekanik Pres(Elektrikli Motor Vasıtasıyla Tahrik, Volan vasıtası ile iletim) Hidrolik Pres(Elektrik motor vasıtasıyla tahrik ve hidrolik yağ ile iletim) Servomotorlu Presler (Elektrikli servomotor vasıtasıyla tahrik, volan vasıtasıyla iletim) Yukarıda belirtilen preslerin hepsinin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır örneğin mekanik preslerde işlem hızı hızlı olmakta kontrol hidrolik prese göre daha zor omakta, hidrolik preslerde işlem hızı daha yavaş fakat kontrol mekanik prese göre daha kolay, servomotorlu preslerde ise hem işlem hızı, hem de kontrol diğer preslere gö...

Buhar Kazanı Operatörlerinin Görevleri ve Kazancı Belgesi

Ekipmanlar
Buhar Kazanı Operatörlerinin Görevleri ve Kazancı Belgesi Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Kazan Operatörü Eğitimi Kazan operatörü yetkinliği ve eğitimi kazan güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Kazan operatörü kazanı sürekli kontrol ederek kazanda oluşabilecek acil durumlara müdahale eder. Günümüzde Mesleki Yeterlilik Kurumunun yayınladığı mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğu 81 adet meslek içerisinde Buhar Kazanı Operatörlüğü bulunmamaktadır. Bu yüzden söz konusu eğitimi ve belgeyi mesleki eğitim belgesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimlerinden alınabilmektedir. Makine Mühendisleri Odasının vermiş olduğu Kazan operatör belgesi ise Milli Eğitim bakanlığı onayı olmadığı için Mesleki Eğitim Belgesi yerine sayılmamaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumunun y...
Buhar Kazanları Güvenlik Ekipmanları

Buhar Kazanları Güvenlik Ekipmanları

Ekipmanlar, İş Güvenliğive Çevre
Buhar Kazanları Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Su buharından teknikte faydalanma düşüncesi bir buhar topu tasarlayan Arşimet'e (MÖ 287 - 212) kadar uzanır. Leonardo da Vinci (1452 - 1519) bu konu ile ilgili hesaplar yapan ilk kişi olmuştur. Bir buhar topu ile 8 kg ağırlığındaki bir güllenin 1250 metre uzağa kadar atılabileceğini hesaplamıştır(Viessmann, 2006). Düdüklü tencereyi pratikte ilk uygulayan Denis Papin (1680) olmuştur. Bu ilk basınçlı kap, ilk denemelerde kullanılan prototip patladıktan sonra, daha o zamanlar bir emniyet ventili ile donatılmıştı(Viessmann, 2006). Su buharı endüstriyel üretimin çoğu alanlarında enerji ve kimyasal madde taşıyıcısı olarak kullanılır. Endüstride su buharının yaygın kullanım alanları kağıt ve inşaat malzemeleri üretimi, rafineril...

Makine Koruyucuları ve Koruyucu Seçimi

Ekipmanlar
Makine Koruyucuları Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Dünyada yaşanan iş kazalarının büyük bir bölümü çalışanların makinelere veya hareketli ekipmanlara vücudunun bir bölümünü sıkıştırmaları sonucu oluşmaktadır bu tip kazalar uzuv kaybından ölüme kadar istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır. Bu tip kazaların önlenmesinde en büyük etken çalışanı hareketli parçaya temasından korumak veya temastan önce hareketli parçayı durdurmaktır. Makine Koruyucularından Beklenen Genel Özellikler Şunlardır; Koruyucu tehlike oluşturmamalıdır ve mümkün olduğunca makineye bağlanmalıdır. Makineye bağlanamıyorsa başka yere bağlanmalıdır.[1] Söz konusu tehlike ve tehlikenin yok edilmesi metodu ile ilgili mevzuatımızda 2 adet önemli yönetmelik bulunmaktadır bunlar; İş Ekipmanlarının Kullan...

Forkliftlerde İş Güvenliği

Ekipmanlar
Forkliftlerde İş Güvenliği Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Forklfitler tehlikeli makineler olabilmektedirler eğer güvenli bir şekilde kullanılmazsa ölüme veya yaralanmalara neden olabilirler. Forklift Dizaynı Forkliflerde; Sürücü için kabin bulunmalı, Forklift devrilemeyecek yapıda olmalı devrilme ihtimali varsa sürücüyü sıkıştırmayacak şekilde dizayn edilmeli, Dikiz aynası, yan aynalar vb. donanımlar her zaman sağlam ve çalışır durumda olmalı, Gece çalışabilen forkliftlerde aydınlatma sistemi bulunmalı, Yangın tüpü bulunmalı, Hareket ederken ve geri giderken uyarıcı sesli ve/veya görüntülü işaretler bulunmalı, İçten yanmalı motorlu forkliftler ancak gerekli havalandırma koşulu sağlandığında kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Operatörler; ...