calismabarisi@gmail.com
Shadow

İş Kazası

Mühendislerin İş Kazalarında Cezai Sorumluluğu

İş Kazası
Mühendislerin İş Kazalarında Cezai Sorumluluğu Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com 18 Mayıs 2019 tarihinde Makine Mühendisler Odası Bursa Şubesinde gerçekleştirdiğimiz panelde yapmış olduğum mühendislerin iş kazalarında ceza sorumluluğu konulu sunumu paylaşıyorum, mühendisler çalışma dünyasında kimi zaman yönetici, kimi zaman işlemi yapacak çalışan, kimi zaman ise iş güvenliği uzmanı, kimi zaman da periyodik kontrol yapan kişi olarak sorumlu olabilmektedir. Söz konusu durumlarda sorumluluğun en aza indirilmesi için mühendislerin dikkat etmesi gereken hususlar sunumda anlatılmıştır. Bu Office Online tarafından sağlanan eklenmiş bir Microsoft Office belgesidir.

İşyerine Ulaşım Sırasında Geçirilen Kazalar İş Kazası Sayılır Mı?

İş Kazası
İşyerine Ulaşım Sırasında Geçirilen Kazalar İş Kazası Sayılır Mı? Çalışma hayatının en önemli aktörlerinden biri olan işçilerin geçirdiği kazalardan bir kısmı tartışmalara neden olmaktadır. Özellikle ilk bakışta işyeri olarak düşünülmeyecek yerlerde yaşanan kazalarda işverenler olayı iş kazası olarak görmemekte çalışanlar ise iş kazası olduğunu iddia etmektedir. İş kazası olup olmadığı tartışmalı konulardan birisi de sosyal nedenlerle çalışan evden alıp işe getiriliği ve tekrar eve götürüldüğü sırada yaşanan kazaların iş kazası sayılıp sayılmayacağıdır. Bilindiği üzere mevzuatımızda iki yerde iş kazası tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ikincisi ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur. İki kanunun yaptığı iş kazası ...

İş Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde İşverenin Sorumluluğu

İş Kazası
İş Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde İşverenin Sorumluluğu Yazar: Hasan ORMAN; Küçük ve orta ölçekli işletmelerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun   'İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.' maddesinin tam olarak anlaşılamadığı görülmektedir. 6331 İş Sağılığı ve Güvenliği Kanunu 4. Maddesinde İşveren Genel Yükümlüğü İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yap...
İş Kazası, Meslek Hastalığı, Analık ve Hastalık rapor Ücretleri Nasıl Alınır?

İş Kazası, Meslek Hastalığı, Analık ve Hastalık rapor Ücretleri Nasıl Alınır?

İş Kazası, Sosyal Güvenlik Hukuku
Geçici İş Göremezlik Ödeneği; Kimlere Verilir, Nasıl Hesaplanır, Nasıl Ödenir?  Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Ülkemizde her gün çalışanlar çeşitli iş kazalarına,  meslek hastalıklarına maruz kalmakta veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği talep etmektedir. Söz konusu ödeneği kimlerin alabileceği, ödeneğin nasıl hesaplandığı, nereye başvurulacağı veya nereden alınacağı gibi sorunlar gündeme gelebilmektedir.   Geçici iş göremezlik ödeneği kimlere verilir Geçici iş göremezlik ödeneği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4., 5., 8. Maddesine göre; İş kazası veya meslek hastalığı geçirip, geçici olarak çalışamayan sigortalılara İş veya hizmet sözleşmesi ile çalışan işçilere Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bün...

İş Kazasında Kişilerin Sorumluluğu

İş Kazası
İş Kazasında Taksir Kavramı ve İşveren, İş Güvenliği Uzmanı, Fabrika Müdürü veya 3. Kişilerin Sorumluluğu Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Sigortalı çalışan sayısının 25 milyonlarda gezindiği ülkemizde her yıl binlerce iş kazası olmakta ve bu kazalar sonucu istenmeyen durumlar ortaya çıkmakta, çalışanlar yaralanmakta, uzuvlarını kaybetmekte hatta ölümle sonuçlanmaktadır, peki iş kazasından kim sorumludur? Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2013/654 E., 2015/75 K. Esas ve karar numaralı kararında kusurlu kişilerin nasıl belirleneceği üzerinde durulmuştur söz konusu kararda şu hususlara yer verilmiştir; Taksir dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın, suçun yasal tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi,” failin suç tipindeki n...
Küçük Kazalar İş Kazası Sayılır mı?

Küçük Kazalar İş Kazası Sayılır mı?

İş Kazası
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Açısından İş Kazası Nedir, Hangi Kazalar İş Kazası Olarak Değerlendirilmelidir? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamı açısından değerlendirme; Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 2. Maddesinde kanunun kapsamı tanımlanmıştır bu kanun kapsamı dışında kalan işyerlerinde yaşanan kazalar bu kanun açısından iş kazası değildir buna göre; • Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri sırasında yaşanan kazalar, fakat burada sadece müdahale anında yaşanan kazalar iş kazası sayılmaz eğer bu birimleri...