calismabarisi@gmail.com
Shadow

Kimyasal

Hava Kirleticileri 4; Lokal Havalandırma Dizaynı, Davlumbaz Tipleri

Hava Kirleticileri 4; Lokal Havalandırma Dizaynı, Davlumbaz Tipleri

Kimyasal
Lokal Havalandırma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Dizayn Prosedürleri Ön çalışma(işyeri krokileri alınır, motor, hava çıkış yerleri vb. belirlenir, kirletici türü çıkış yerleri belirlenir, havanın termal etkileri göz önüne alınır örneğin fanı sistemin ortasına koymak çekişi artırır) Tozların tutuşmasını hesaba katmak; bazı yanıcı olmayan malzemeler çok küçük parçalara ayrılınca kolayca yanabilmektedir bu da lokal havalandırma için tehlikeli olabilmektedir. Bunlara örnek olarak metal tozu, odun tozu, plastik tozu, un tozu, tekstil tozu verilebilir. Toz patlamalarında klasik yangın üçgeninin yanı sıra tozların ortama yoğun bir şekilde yayılması ve kapalı alan olması da gereklidir. Buna toz patlaması beşgeni denilmektedir. Havalandırma sistemlerinde bulunan toz kollektörle...

Hava Kirleticileri 3; Genel Havalandırma Dizayn Prosedürleri

Kimyasal
Genel Havalandırma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Genel havalandırma bir odadaki binadaki işletmedeki havayı alıp içeriye hava veren sistemler bütünüdür. Kullanım amacına göre ikiye ayrılır; Değişim havalandırması; değişim havalandırması ortamdaki kirletici havayı alıp dışarıdan temiz hava verilmesi şeklinde olur. Ortam havalandırması lokal havalandırma kadar insan sağlığı için verimli değildir, çünkü çoğunlukla kirletici çalışanın solunum bölgesinden geçtikten sonra havaya karışmakta ve bu da maruziyeti önleyememektedir. Isı Kontrolü havalandırması; İçerideki ısının belirli bir seviyede tutulması için yapılan havalandırma tipidir. Şekil: Genel Havalandırma Örneği Gaz ve Buhar Oluşması Ortamda yüzeyden gaz ve buhar oluşmasını etkileyen faktörler şunlar...

Hava Kirleticileri 2; Ortam ve Maruziyet Ölçümü Nasıl Yapılır?

Kimyasal
Maruziyeti İzleme Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Örnek alma safhasında hem alandan hem de kişisel örnekler alınmalıdır. Ayrıca havalandırma sistemleri yapıldıktan sonra bakımlardan ve değişikliklerden sonra da örneklem alınmalıdır ki yapılan sistemin etkili olup olmadığı kontrol edilebilsin. Sistemler kurulduktan sonra optimum olan sıfıra yakın kirletici saptanmasıdır. Buna rağmen bazı durumlarda havalandırma sistemi dizaynından dolayı 0 maruziyet garanti edilememektedir. Kabul edilebilir seviyeler kirleticilerin zarar seviyesine göre belirlenmektedir. Havalandırma sistemi üreticileri bazı durumlarda sınır değerlerin altına düşürmeyi vaad etmektedirler bu seviyeler de en az sınır değerin %20 altı olmalıdır. Alan ölçümü ile kirleticilerin yayıldığı alanın büyüklüğü, işlem...

Hava Kirleticileri 1; Nelerdir, Kontrol Hiyerarşisi Nedir?

Kimyasal
Hava Kirleticileri 1; Nelerdir, Kontrol Hiyerarşisi Nedir? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Potansiyel Kaynağı Tanılama Hava kirleticilerin nasıl oluştuğunu analiz etmek ve hangi işlemleri yapan çalışanların bu kirleticilere maruz kaldığını belirlemek çok önemlidir. Maruziyet analizi şu aktiviteleri içermelidir;  Başlatma  Durdurma Ayar Değişim Normal çalışma Bakım Temizlik Üründen örnek alma Bu tip değerlendirmeye görev bazlı izleme denilmektedir. Maruziyeti Değerlendirme İlk önce potansiyel olarak tehlikeli kimyasallar ve fiziksel maruziyetler belirlenmelidir. Daha sonra toksik ve maruziyet sınır değerleri göz önüne alınarak tehlikenin şiddeti belirlenmelidir. İşyeri hijyen uzmanı veya işyeri sağlık görevlisi bu değerlendirmeyi yapma konusunda so...

İşyerlerinde Sağlığa Zararlı Maddeler ve Mücadele Yöntemleri; Kontrol Çeklistleri

Kimyasal
İşyerlerinde Sağlığa Zararlı Maddeler ve Mücadele Yöntemleri; Kontrol Çeklistleri Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com İşyerlerinde yapılan üretim gereği birçok kimyasal madde kullanılmaktadır, bu maddeler kullanılırken çalışanların vücutlarına temas edebilmekte veya solunum yoluya alınabilmektedir. Vücuda giren yabancı kimyasallar çalışan sağlığı tehdit etmekte kimi zaman çalışanların hayatına mal olmaktadır. Sağlığa zararlı kimyasallarla mücadele etmenin çeşitli yolları ve öncelik sıralaması iş güvenliği mevzuatında ve teknik dokümanlarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu yazımızda bu mücadelenin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Sağlığa Zararlı Maddeler Nelerdir? Maden işçileri, ağaç sanayi işçileri ve kaynakçıların maruz kaldığı toz ve duman(akciğer hastalıkları) Metal ...

İşyeri Genel ve Lokal Havalandırması Nasıl Olmalıdır?

Kimyasal
İşyerlerinde Havalandırma Nasıl Olmalıdır? Yazar; Hasan ORMAN İşyerlerinde havalandırmanın nasıl olacağında dair yasal mevzuat bulunmamaktadır. Ancak İşyeri Bina ve Eklentileri Yönetmeliğinde 15-18 maddelerinde aşağıda ifade edildiği şekliyle yer alan Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır. Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi ...

Kurşun Madeniyle Güvenli Çalışma

Kimyasal
Kurşun Madeniyle Güvenli Çalışma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Kurşun Madeniyle Yapılan Bazı Çalışmalar Şunlardır; Kurşun bazlı boyanın yakılması Kapı, pencere vs. yerlerden kurşun bazlı boyanın çıkarılması Yıkma veya sökme işlerindeki sıcak kesme işlemi Hurda veya atıktaki boya çıkarma işlemleri dahil hurda işleme aktiviteleri Kurşun-Asit pil üretimi ve geri dönüşümü Bazı bina boyama işlemleri Bazı araç boyama işleri Metal kurşun ve alaşımları ile yapılan işler, lehim vs. Kurşun üretimi saflaştırılması, alaşımlandırılması Kurşun içerikli bileşiklerle yapılan işlemler Kurşunlu bardak üretimi Seramik boyama ve sırlama işleri Kurşun içeren malzemelerin geri dönüşümü(Kablolar, CRT televizyon ve bilgisayar monitörleri) Kurşun Madeni ...

Patlamadan Korunma Dokümanında Neler Olmalıdır?

Kimyasal
Patlamadan Korunma Dokümanında Neler Olmalıdır? İşyeri ve Çalışma Mahallerinin Tanımlanması İşyerindeki patlayıcı atmosferlerin mevcut olduğu yahut olabileceği çalışma mahalleri tanımlanması gerçekleştirilir. Bu tanımlamada; Tesisin adı, Bina yerleşim planı ve kaçış yolları, Sorumlu personel, Çalışan sayısı, vb. bilgilere yer verilebilir.   Proses Adımlarının ve Çalışma Faaliyetlerinin Tanımlanması Prosesin işleyiş silsilesi mümkünse akış şemasıyla birlikte özet olarak açıklanır. Açıklama patlamadan korunma konusunda ihtiyaç duyulabilecek tüm ayrıntıları içermelidir. Başlangıç ve kapama işlemleri gibi operasyonel aşamalar, ekipmanların da yer aldığı proses işleyiş şeması ve proses parametreleri (sıcaklık, basınç, hacim, besleme debisi, iş ekipmanları, ...

Klorla Çalışmalarda Güvenlik

Kimyasal
Klorla Çalışmalarda Güvenlik Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com KLOR KULLANIM ALANLARI; Su temizleme Kanalizasyon temizliği PVC plastik üretimi Kimyasal karışımlar Metal Yoğunlaştırma işleri KLOR ÖZELLİKLERİ Sıvılaştırılabilir basınçlı gazdır. Varillerde, tankerlerle satılmaktadır. 1000 ppm konstantrasyonda yeşil/sarı bir gazdır. Sıvı halde turuncudur. 0,02-0,3 oranında havada bulunduğunda ağır bir koku yayar. Oksitleyici bir gazdır Akut ve kronik etkileri olan çok zehirleyici bir gazdır. Aşındırıcıdır. Klor Kimyasal Özellikleri Sıvıdan gaza kaynama noktası -340 C Donma Noktası -1010 C Havadan daha ağır 2,5/1 oranında 1 Hacim sıvı 460 hacim gaza eşittir. 200 C’de tank basıncı 85psig’dır. Suda yavaş çözünür....