calismabarisi@gmail.com
Shadow

İş Güvenliği

İşyerinde Şiddet!!!

Zihinsel Riskler
İşyeri Kaynaklı Şiddet Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Giriş İşyerinde şiddet ve korku herkesi etkileyebilir. İşyerinde şiddet işveren açısından çalışanların moralini düşürür, işe devamsızlığa neden olur, işçi değişim hızını artırır, çalışan açısından ise fiziksel ve zihinsel acıya ve strese neden olur. İşyerinde şiddet çalışanların moralini düşürdüğü gibi özellikle hizmet sektöründe müşterinin de moralini düşürür ve kaliteyi azaltır. Şiddet nedir? Şiddetin çeşitli şekilleri vardır genelde hayata tehdit, fiziksel saldırı veya aşağılayıcı küfürler şeklinde oluşur. Şiddeti tanımlamak işyerinde şiddetin çerçevesini çizmek ve önlemekte ilk basamaktır. Şiddet şu şekilde tanımlanabilir; Çalışanın işini yaptığı sırada herhangi bir kişi tarafından aşağılanması, tehdit...

Silikozis Kaderiniz Olmasın…

Meslek Hastalığı
Silikozis; Teşhis, ve Korunma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Giriş Çalışma kaynaklı tozlar akciğer hastalıklarına neden olmaktadır. Riskler; Çalışan toza ne zamandır maruz Çalışanın maruz kaldığı toz miktarı ve Maruz kaldığı bu toz içinde ne kadar silika var durumlarına göre artıp azalmaktadır. Silika tozunu burun ve ağızdan aldıktan sonra, toz akciğerlere kadar iner ve akciğerlerde geri dönüşü olmayan zararlar verir. Bu tip hastalıkların hiçbir semptomu yoktur hastalığa yakalandıktan sonra maruz sonlandırılsa bile hastalık devam edebilir. Silikozis Silikozis silika kristallerinin neden olduğu en önemli hastalıktır. Silika tozlarının akciğere girmesi ile akciğerde akciğer radyografisi ile görüntülenebilen küçük sert nodüllerin oluşmasına neden olur. ...
Kırılabilir Kısımları Olan Çatılarda Çalışma

Kırılabilir Kısımları Olan Çatılarda Çalışma

Yüksekte Çalışma
Kırılabilir Kısımları Olan Çatılarda Çalışma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Çatıların kırılabilir kısımlarındaki riskler nelerdir? Çatılardaki kırılgan kısımlardan veya çatı ışıklandırma kısımlarından düşüp ciddi yaralanma veya ölüme yol açılabilir bu tip kazalar en ölümcül kazalar arasında beşinci sıradadır. Tehlikedeki Kişiler Kim lerdir? Çatı bakımı personeli Çatı temizlik personeli Bu tip kazalar genelde çatılarda yapılan bakımlarda ve çatı temizliği sırasında meydana gelmektedir. Özel risk taşıyan yüzeyler nerelerdir? Eski çatı ışıklandırma kısımları Paslı metal çatılar İnce malzemeli çatılar Cam kısımlar Çatının çürük kısımları Kiremitli kısımlar   Unutmayın: Çatı kırılması kazaları kaçınılmaz değildir. İyi planlama t...

İş Kazasında Kişilerin Sorumluluğu

İş Kazası
İş Kazasında Taksir Kavramı ve İşveren, İş Güvenliği Uzmanı, Fabrika Müdürü veya 3. Kişilerin Sorumluluğu Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Sigortalı çalışan sayısının 25 milyonlarda gezindiği ülkemizde her yıl binlerce iş kazası olmakta ve bu kazalar sonucu istenmeyen durumlar ortaya çıkmakta, çalışanlar yaralanmakta, uzuvlarını kaybetmekte hatta ölümle sonuçlanmaktadır, peki iş kazasından kim sorumludur? Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2013/654 E., 2015/75 K. Esas ve karar numaralı kararında kusurlu kişilerin nasıl belirleneceği üzerinde durulmuştur söz konusu kararda şu hususlara yer verilmiştir; Taksir dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın, suçun yasal tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi,” failin suç tipindeki n...
Küçük Kazalar İş Kazası Sayılır mı?

Küçük Kazalar İş Kazası Sayılır mı?

İş Kazası
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Açısından İş Kazası Nedir, Hangi Kazalar İş Kazası Olarak Değerlendirilmelidir? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamı açısından değerlendirme; Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 2. Maddesinde kanunun kapsamı tanımlanmıştır bu kanun kapsamı dışında kalan işyerlerinde yaşanan kazalar bu kanun açısından iş kazası değildir buna göre; • Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri sırasında yaşanan kazalar, fakat burada sadece müdahale anında yaşanan kazalar iş kazası sayılmaz eğer bu birimleri...
Acil Durum Ekibi Nasıl Oluşturulmalı?

Acil Durum Ekibi Nasıl Oluşturulmalı?

Acil Durumlar
Acil Durum Ekibi Kimlerden Oluşur Eğitimini Kimler Verebilir? İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında acil durumlarda görevlendirilecek kişiler genel olarak “Destek Elemanı” olarak adlandırılmaktadır. Destek elemanı tanımı ise 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda şu şekildedir;” Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi,” yukarıdan da anlaşılacağı gibi destek elemanı tanımında 3 ana kriter vardır bunlar; Görevlendirme: Önleme, Koruma, Tahliye, Yangınla Mücadele, İlkyardım vb. konularında işveren veya işveren vekili tarafından görevlendirilmiş olabilir örneğin ilkyardım belgesi olsa dahi işveren görevlendirmediği sü...