calismabarisi@gmail.com

İş Hukuku

Tatillerde Çalışma ve Ücret

Tatillerde Çalışma ve Ücret

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRET İş Kanununa tabi işçiler yapılan işin durumuna göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışabilmektedirler. İşçilerin tatillerde çalışmalarının yasal dayanağı nedir ve ücretlerini nasıl alacaklardır? Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle ulusal bayram ve genel tatil günlerinin kanuni tanımı yapmak gereklidir bu tanıma da 2429 sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’dan ulaşılabil söz konusu kanuna göre Ulusal Bayram ve genel tatil günleri şunlardır; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı:28 Ekim 13:00’ten başlayarak 29 Ekim Günü 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Günü 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Günü 30 Ağustos günü Zafer Bayramı Günü Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itib
İşverenin Kreş Açma Yükümlülüğü

İşverenin Kreş Açma Yükümlülüğü

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
İşveren'in Oda veya Yurt Açma Yükümlülüğü Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Çalışandan Ücret Alınabilir mi? Kadın istihdamının artırılması ülkemizin hedefleri arasındadır bu hedefe ulaşabilmek için ise kadınların çalışabilir durumda olması gerekmektedir kadınların çalışması engelleyen hususlardan biri doğum yaptıktan sonra çalışmayı bırakmak zorunda hissetmeleridir bu durumun önüne geçilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik isimli yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Söz konu yönetmelik gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanla
Radyoloji  Çalışanlarının Çalışma Süreleri Ve Sosyal Hakları

Radyoloji Çalışanlarının Çalışma Süreleri Ve Sosyal Hakları

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
RADYOLOJİ  ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ VE SOSYAL HAKLARI I- ÇALIŞMA SÜRELERİ VE BİLDİRİM 4857 Sayılı İş Kanunu Yönünden 4857 iş Yasasının çalışma süresi başlıklı 63. maddesi-“Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/7 md.; Değişik cümle: 4/4/2015-6645/36 md.) Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, norm
Beklenen Yönetmelik Çıktı-Doğum Sonrası Kısmi Süreli Çalışmalar

Beklenen Yönetmelik Çıktı-Doğum Sonrası Kısmi Süreli Çalışmalar

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
                                                                                                                                 01.12.2016 ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR 1-Kısmi Süreli Çalışma Nedir? 4857 sayılı İş Kanunu Madde 13- “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.” Şeklinde tanımlanmıştır. Yine iş kanununa ilişkin çalışma süreleri yönetmeliğinin 6. Maddesinde “İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.”şeklinde daha net bir tanım yapılmıştır.   2-Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kı