calismabarisi@gmail.com

Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Kazası, Meslek Hastalığı, Analık ve Hastalık rapor Ücretleri Nasıl Alınır?

İş Kazası, Meslek Hastalığı, Analık ve Hastalık rapor Ücretleri Nasıl Alınır?

İş Kazası, Sosyal Güvenlik Hukuku
Geçici İş Göremezlik Ödeneği; Kimlere Verilir, Nasıl Hesaplanır, Nasıl Ödenir?  Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Ülkemizde her gün çalışanlar çeşitli iş kazalarına,  meslek hastalıklarına maruz kalmakta veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği talep etmektedir. Söz konusu ödeneği kimlerin alabileceği, ödeneğin nasıl hesaplandığı, nereye başvurulacağı veya nereden alınacağı gibi sorunlar gündeme gelebilmektedir.   Geçici iş göremezlik ödeneği kimlere verilir Geçici iş göremezlik ödeneği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4., 5., 8. Maddesine göre; İş kazası veya meslek hastalığı geçirip, geçici olarak çalışamayan sigortalılara İş veya hizmet sözleşmesi ile çalışan işçilere Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bün
12 Soruda İşsizlik Maaşı !!!

12 Soruda İşsizlik Maaşı !!!

İş ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Hukuku
1-İşsizlik sigortasının kapsamı nedir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar, İstekleri halinde; -4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, -Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler, işsizlik sigortasının k
Ahilik Ödeneği

Ahilik Ödeneği

İş ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Hukuku
Yazar; Özgür İstemi Oktay, Eski SGK Başmüfettişi Konur & Acıbadem Gemlik İşletme Direktör Yardımcısı İŞYERİNİ KAPATAN ESNAFA AHİLİK ÖDENEĞİ 6824 sayılı Torba Kanunun 9. maddesine göre, 1 Ocak 2018'den itibaren artık BağKur'lular da işsizlik sigortası primi ödeyecek. Son 120 gün kesintisiz, son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş, iflas başvurusunda bulunan veya işyerini kapatan, iflas başvurusu ya da işyeri kapanışını yaptığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuran ve başvuru tarihinde prim borcu olmayan esnaf ahilik ödeneği alacak. - Aylık %3 primin %2’sini esnaf, %1’ini Devlet ödeyecek. 2017 rakamlarına göre esnaf SGK’ya minimum her ay 35,55 TL işsizlik primi ödeyecek. - Böylece % 34,5 olan toplam prim oranı % 36,5 olacak. Yani beyan edilen kazancın % 36,5'i üzeri
Örneklerle 6645 Prim Teşvikleri

Örneklerle 6645 Prim Teşvikleri

İş ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Hukuku
Yazar; Özgür İstemi Oktay, Eski SGK Başmüfettişi Konur & Acıbadem Gemlik İşletme Direktör Yardımcısı 4447 sayılı Kanunun geçici 15. Maddesindeki prim desteği: 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesindeki işveren prim desteği imkanı 31.12.2017 tarihine kadar uzatıldı. Yararlanma koşulları: - İşe alınacak ssk statüsündeki kişinin 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması, - Kişinin İşKur tarafından 31 aralık 2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması, (bu süre 31/12/2016 idi) - Kişinin programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde eğitim aldığı meslek alanında işe alınması, - İşe alınan kişinin, bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen sigortalı sayısı ortalamasına ilave olması. Teşvikten faydalanma süresi imalat se
Ar-Ge Çalışanlarına İlişkin Sgk ve Vergi Teşvikleri

Ar-Ge Çalışanlarına İlişkin Sgk ve Vergi Teşvikleri

İş ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Hukuku
Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Sigorta Prim Destekleri ve Ücretlerde Vergi İndirimi İşletmeleri araştırma, geliştirme ve tasarım konularına yönlendirmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (kısaca Ar-Ge Kanunu)  ile işletmelerin bu konulardaki faaliyetleri için bir takım vergi ve  sosyal güvenlik destekleri sağlanmaktadır. Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik
GSS Yeni Dönem!

GSS Yeni Dönem!

İş ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Hukuku
Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) yeni dönem 1 Nisan itibari ile başladı. Yaklaşık olarak 4.5 milyona yakın kişinin geçmişe ilişkin 12 milyar lira civarı borcu yeniden yapılandırılacak. Bu demek oluyor ki vatandaşın sırtına binen yük hafifleyecek. Söz konusu yapılandırma  6824 sayılı Torba yasa (8/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) GSS sigortalıları ile bunların ödemeleri gereken prim borçları ilgili olarak birçok düzenleme  bulunmakla birlikte bizim asıl konumuz GSS’nin vatandaşa getirileri olacaktır. 6824 sayılı Torba yasa ile birlikte birikmiş GSS prim borçlarına indirim getirilmiş bulunmaktadır. Ancak bu indirim ile geçmiş bo
Sigorta İndirimi

Sigorta İndirimi

İş ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Hukuku
  5 PUANLIK SGK İNDİRİMİ 1.GİRİŞ 15.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24 üncü maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına, (ı) bendi olarak eklenen bendde; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini