calismabarisi@gmail.com
Shadow

Elektrik Tehlikeleri 2; Ark, Patlama ve Korunma Yolları

Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com

ANSI/IEEE Std 100-1988 elektrik
arkını şu şekilde tanımlamaktadır; “genelde
ani olarak eksi uç etrafında gaz iyonizasyon potansiyeline kadar voltaj düşmesi
nedeniyle, elektrik boşalmasının gaz içerisinden geçmesi
” elektrik arkı
yeterli elektrik akımı hava içerisinden geçmesiyle oluşur. Hava iyi bir iletken
değildir, akımın çoğu ark sonrası ortaya çıkan buhar(genelde bakır ve alüminyum
buharı) ve havadaki iyonize partiküller üzerinden geçer. Çok yüksek
sıcaklıktaki bu karışıma plazma denir.

Ark Çeşitli yollarla oluşur;

 • İki
  nokta arasındaki voltaj farkı havanın dielektrik gücünü(yalıtkanlık sınırı)
  aştığı durumlar. Aşırı voltaj yükselmesi genelde yıldırım çarpması ve akım
  dalgalanmalarında oluşur.
 • Akımın
  iletken içerisinden geçerken etrafındaki havanın aşırı ısınması örneğin iyi bir
  iletkenin üzerindeki plastik iletken üzerindeki aşırı akımdan dolayı ısınır ve
  yanarsa etrafında hava da aşırı ısınır ve arka neden olabilir.
 • Çok
  yüksek akım taşıyan iki parça birbirinden ayrılırsa, bu durumda son ayrılan yer
  çok ısınacaktı ve burada indükleyici volan etkisinden dolayı ark oluşacaktır.

Elektrik arkı son derece yüksek
sıcaklıktadır, arkın uç noktası 49000 dereceye kadar çıkar, uç noktadan
uzaklaştıkça 20000 dereceye kadara düşebilir, bu derecedeki arkın etkisi arka
olan mesafeye, çevre şartlarına ve ark enerjisine göre değişiklik
göstermektedir. Amerika Elektrik Elektronik Enstitüsünün yaptığı deneysel
çalışmalar şu sonuçları göstermektedir;

 • Arktan
  kaynaklı ısı enerjisi insanı çok uzak mesafelerden bile öldürebilir veya
  yaralayabilir örneğin 3.6 metre uzaklıktan 2. Derece yanığa neden olabilir.
 • Her
  tip kumaş ark sıcaklığı nedeniyle tutuşabilir alev yürütmez kumaştan yapılmış
  kıyafetler ark bittikten sonra bile yanmaya devam eder.

Ark Enerjisi Boşalması

Ark enerjisi elektrik, termal,
mekanik, fotonik veya ışık enerjisi gibi birden çok yolla boşalır. Mekanik
enerjisi genelde patlama şeklinde ortaya çıkar. Çeşitli faktörler elektrik
arkından çıkan erk enerjisini etkilemektedir.

Enerji Türü Zarar Verme Şekli
Işık Öncelikle gözlere zarar verir eğer ışık enerjisi
çok yüksekse ultraviyole yanıklar meydana getirir.
Sıcaklık Radyasyondan veya eriyik metal gibi çeşitli
nesnelerin temasından dolayı ciddi yanıklar
Mekanik Uçan parçaların çarpması, patlama etkisi, hava
basıncından dolayı kulakların, akciğerlerin ve sindirim sisteminin zarar
görmesi

Arkın Zararını Etkileyen Faktörler;

Mesafe Zararın büyüklüğü yaklaşık olarak arka uzaklığın
karesi ile orantılı olarak azalmaktadır. Uzaklığı 2 katına çıkarmak zararı 4
kat azaltmaktadır.(Ampirik çalışmalar çevre etkisinden dolay bu değerlerden
farklı çıkabilmektedir.)
Sıcaklık Arkın sıcaklığının 4. üssü ile vücut sıcaklığının
4. üssü arasındaki fark ile alınan enerji arasında oran bulunmaktadır.
Emiş katsayısı Vücuda gelen enerji ile vücudun aldığı enerji
arasındaki oran
Zaman Maruz kalınan zaman arttıkça alınan enerji de
artar
Ark uzunluğu Ark uzunluğu transfer edilen enerjinin bir
fonksiyonudur mesel 0 uzunluğunda bir arkın transfer ettiği enerji de
sıfırdır.
Arka Maruz Kalan Vücut Bölgesi Arka maruz kalan vücut bölgesi ne kadar büyürse
emilen enerji de o kadar artar.
Arkın isabet açısı İsabet açısı ile alınan enerji orantılıdır en
fazla enerjiye 900 lik açıda isabet ederse  maruz kalınır.

Ark Yanıkları

Ark yanıklarını 4 kategoride
toplamak mümkündür;

 • Birinci
  derece yanıklar; Birinci derece yanıklar derinin süt kısmında oluşan
  yanıklardır, genelde kolay iyileşir ve yara izi kalmaz.
 • İkinci
  derece yanıklar; Derinin epidermis ve dermis katmanlarında oluşan yanıklardır,
  ikinci derece yanıklar çok ağrı vericidir ve deride kabarcıklar oluşur ama iz
  kalmadan iyileşir.
 • Üçüncü
  derece yanıklar; Derinini epidermis, dermiş tabakalarına zarar verir, genelde
  deri atına da zarar verir. Bu tip yanıklar büyüme merkezlerini yok eder.
  Genelde iz kalır.
 • Dördüncü
  derece yanıklar; Dördüncü derece yanıklar derinin tüm tabakalarını yakar ve
  kaslara, organlara, iskelet sistemine zarar verebilir ciddi elektrik arkları 4.
  Derece yanığa neden olur.

Patlama

Elektrik arkı oluştuğunda iletken
maddedeki buharlaşma çevrenin ani şekilde aşırı ısınmasına yol açan ekzotermik
bir reaksiyon oluşturur. Bu durum da metalik uçucular kimyasal yapısından ve
ısısından dolayı solunum bölgesi ve akciğerler için zehirli olabilir. Çevredeki
havanın aşırı ısınması akustik tarvma ve doku bozulmasına yol açan patlama
etkisine neden olabilir. Havanın ani genişlemesi sonucu oluşan basınç dalgası
488-976 kgf/m2 arası basınca neden olur. Bu tip bir basınç elektrik
panosunu patlatabilecek ve metal sacı şarapnel olarak fırlatabilecek, beton
duvarı yıkabilecek niteliktedir. Patlama her zaman meydana gelmeyebilir bazen
ark sonrası patlama meydana gelmez, meydan gelirse ölümcül olur.

Elektrik Tehlikeleri ile Mücadele

Yaralanmaya neden olanlar;

Elektrikten yaralanmalar direk ve
endirek kaynaklardan şu şekilde meydana gelmektedir;

 • Akım
  geçmesi esnasında refleks hareketi sonucu düşmeler ve kesikler kırıklar.
 • Şoklar
  ve yanıklar sonucu sinir sisteminin zarar görmesi(motor fonksiyonları kaybı,
  sızlama vs)
 • Akım
  geçmesi veya ısıdan dolayı oluşan yanıklar ve bu yanıklar sonucu oluşan çok
  yüksek acı.3. ve 4. Derece yanıklar deride ize de neden olabilir.
 • Yoğun
  ışık veya eriyik metal nedeniyle gözde zarar ve körlük
 • Patlamanın
  etkisiyle duyma yetisinin kaybı
 • Vücut
  içerisini etkileyen yanıklar nedeniyle organ kaybı
 • Aşırı
  sıcak plazmanın yutulması sonucu iç yanıklar
 • Metal
  buharının yutulması nedeniyle akciğerde toksik zararlar.

Ölüme neden olanlar;

Eğer elektrikten kaynaklı
yaralanma ciddi ise ölüme neden olabilir;

 • Elektrik
  nedeniyle düşmeler sonucu ölüm
 • Vücut
  ciddi şekilde yanmışsa yanmış olan kısımlardan çok fazla vücut sıvısı kaybına
  neden olur ve sıvı kaybı da organ yetmezlikleri ve vücutta şok nedeniyle ölüme
  neden olabilir.
 • Çok
  büyük yanıklarda ciddi travma sonucu genel vücut sisteminin durması sonucu
  ölüm,
 • İç
  organlarız yanması sonucu işlev görememesi ölüme neden olabilir.
 • Patlamanın
  dalga etkisi kişiyi ön kısımdan vurursa akciğerleri etkileyip zarar verebilir
  bu da ölüme neden olur.
 • Elektrik
  nedeni ile kalp durması sonucu ölüm,

Koruma Yöntemleri

Tüm tehlikeler için korunma
yöntemleri benzerdir. Korunma yöntemleri yukarıdaki tabloda kısaca
açıklanmıştır. Yukarıda anlatılan koruma önlemleri bazen işyeri için
kullanılamayabileceği de göz önüne alınmalıdır. Örneğin;

 • Bazen
  ekipmandaki problemden dolayı enerjisinin kesilmesi mümkün olmayabilir.
 • Enerji
  kesme ek veya beklenmeyen tehlikeye neden olabilir. Örneğin enerji kesme
  havalandırma sistemini de kapatabilir ve çalışanlar zararlı kimyasala maruz
  kalabilir.
 • Tüm
  sistemi kapatmak ekonomik olarak ciddi zarara yol açabilir.

Elektrikli Ekipmanın enerjisi
kesilemiyorsa aşağıdaki hiyerarşik önlemler uygulanmalıdır;

 • Neden
  enerji kesilemediği ayrıntılı olarak açıklanarak belgelendirilmelidir.
 • Sorumlu
  yöneticinin bilgisi ve izni dahilinde enerjili ekipmanda çalışma yapıldığı
  konusunda yöneticinden imzalı belge alınmalıdır.
 • Yapılacak
  iş ile ilgili risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
 • Çalışma
  şekli ve safhaları ile ilgili plan hazırlanmalıdır.
 • Ark
  veya patlama oluşabilecek alana yaklaşan çalışan yeterli eğitimli olduğu ve
  gerekli kişisel koruyucu kıyafet ve donanımları kullandığından emin
  olunmalıdır.

Kaynak;

Electrıcal Safety Handbook, John Cadick, P.E., Mary Capelli-Schellpfeffer, M.D., M.P.A., Dennis K. Neitzel, C.P.E., Al Winfield

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir