calismabarisi@gmail.com
Shadow

İşe İade Davası Açma Süresi ve Arabuluculuk

İşe İade Davası Açma Süresi ve Arabuluculuk

Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com

İş Mahkemeleri kanununda yapılan değişiklikle 01.01.2018 tarihinden sonra açılacak davalarda arabulucuya başvurulması dava şartı olarak kabul edilmiştir. 01.01.2018 tarihinden sonra işe iade davası açmadan önce arabulucuya başvurulmalıdır.

Aynı şekilde 4857 sayılı kanunun 20. Maddesi de; İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir. şeklinde değişmiştir. Yani işe iade davası açmadan işe iade talebiyle işçi;

 • Fesih bildirim tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurmak zorunda,
 • Anlaşmaya varılamaması halinde son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir veya
 • Taraflar anlaşıp uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir
 • Arabulucuya başvurmadan dava açılırsa resen verilecek red kararından itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

İş mahkemeleri kanunun 3. Maddesinde; arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez. denilerek arabulucuya başvurulmasının dava açma süresini ve hal düşürücü süreleri durduracağı belirtilmiştir.

Sürelerin ne zaman başlayacağı konusunda ise ihtilaflar bulunmaktadır özellikle bildirimli fesihte, belirli süreli sözleşmelerde fesih bildirimi işçi çalışamaya devam ederken ve ileriye dönük olarak yapılmaktadır. Bu tip durumlarda hak düşürücü sürenin başlayıp başlamayacağına ilişkin Yargıtay7. Hukuk Dairesi’nin – 2016/24042 E., 2016/18961 numaralı kararının ilgili bölümü şu şekildedir;

“İşveren fesih bildiriminde bulunmuş, ancak bunu tebliğ etmemiş olmasına rağmen, örneğin, işçi, işvereni şikâyet ederek, fesih bildiriminin yapıldığı tarihi kesin olarak belirleyecek bir işlem yapmışsa, artık bu tarihin esas alınması uygun olacaktır. Bu anlamda işverenin fesih bildiriminin tebliğden imtina edildiği tutanakların tutulduğu tarih, tutanak düzenleyicilerinin doğrulaması halinde tebliğ tarihi sayılacaktır. Eylemli fesih halinde dava açma süresi, eylemli feshin yapıldığı tarihten itibaren işler. Fesih bildirimine karşı idari itiraz yolu öngören personel yönetmeliği ya da sözleşme hükümleri, dava açma süresini kesmeyeceği gibi, işçinin bu süre içinde hastalığı nedeni ile rapor alması da bu süreyi durdurmayacaktır.

Somut uyuşmazlıkta davacı işçiye, 02.12.2014 tarihli fesih bildirimi ile “… hastane ile yapılan sözleşme 31.12.2014 tarihinde sona ereceğinden dolayı sizinle yapılan iş sözleşmesi gereği iş akdiniz de 31.12.2014 tarihinde sona erecektir.” şeklinde bildirimde bulunulduğu ve davacının da bu bildirimi itirazsız imzaladığı görülmüştür.

Davalı gerek cevap dilekçesinde ve gerekse diğer aşamalarda verdiği yazılı beyanlarında davanın yasal süresi içinde açılmadığı yönündeki itirazlarına davacı tarafından karşı beyanda bulunulmadığı gibi fesih bildiriminin yapıldığı tarihe ve imzaya yönelik açık bir itirazı da davacı ileri sürmemiştir.

Dolayısıyla davalı işveren tarafından 02.12.2014 tarihinde yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı iş aktinin 31.12.2014 tarihi itibariyle feshedileceğinin bildirildiği, dava açma süresinin fesih tarihinden değil fesih bildiriminin tebliği tarihinden başlayacağı, davanın ise 1 aylık yasal süre aşılarak 08.01.2015 tarihinde açıldığı görülmekle yasal süresi içinde açılmayan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile sonuca gidip davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.” Yukarıdaki kararda özetle sürelerin fesih tarihinde değil fesih bildirim tarihinde başlayacağı belirtilmiş olup hak düşürücü süre  de feshin gerçekleştiği tarih bildirimden ileri bir tarih bile olsa bildirim tarihi esas alınmalıdır.

43 Comments

 • KORKUT GÜLBAHAR

  merhaba,
  08.02.2020 tarihinde çalıştığım firma
  sebep göstermeden iş aktimi fesh etti.
  Bu tarih itibari ile işe iade davası açabilirmiyim

 • Sevda

  Merhaba 1 yılıma 21 gün kala işten çıkarıldım. 1 aylıj ihbar süresi kullandm. İş yeri beni çıkarrtıgı halde şu an gelip imza atmazsan çıkışını yapmayız dıyolar. İşveren çıkartsada işçi yinede imza atmak zorunda mı. Ben işe iade davası açacagım için imza atmak istemıyorum. Yardımcı olurmusunuz imza atmalımıyım

  • ishukuked

   işçinin imza atmak gibi bir zorunluluğu yok elbette, işveren size tüm alacaklarınızı aldığınıza ilişkin bir imzalı ibraname imzalatmak isteyecektir ki bu haklarınızı aldıysanız imzalama da bir mahsur yoktur. öteki türlü ise imza atmayınız.

   • Sevda

    Teşekkr ederim cevabınız için. İmza atmadığım için şu an bana tutanak tutcaklarını söyluyorlar benim için kötü bi durummu tutanak. 1 aylık ihbar kullanıcam ve sonra fesihedişecegi yazıyı kağıtta. Tutanak 3 gün gelmediğime dair olabilr mi ?

   • Ayşe

    Merhaba Admin işe iade davasının fesih süresini kaçırdım.Cuma sondu Pazartesi dava açtık.Bu durumda usulden mi kaybederiz yoksa bir şey yapabilir miyiz? Kıdem tazminatı icin ayrı dava açılıyormuş sanırım.Teşekkürler

    • admin

     Merhaba Ayşe hanım aynen dediğiniz gibi eğer süreyi kaçırmışsanız usülden davayı kaybedersiniz, kıdem tazminatı için ise ayrı dava açmanız gerekir.

 • Musa Karataş

  Merhaba admin öncelikle bir iş yerinde 3 yıl kadarı bir şirkette çalıştım beni raporu bildirmedigimden dolayı çıkardılar bildirdigim halde hiç bir tazminat vermediler 2017 nin tutanakları olduğu için tutanaklarin hic bir delili yokmuş avukata göre yıl atladığı için sendikaya üye için bahane gösterdiler arabuluculuk ta şuan dava işyeri teklif sunduktan sonra kabul etsem tekrar sendika davası açabilir miyim

  • admin

   Arabuluculuk görüşmesinde sendikal haklar için anlaşma imzalarsanız tekrar dava açamazsınız. Fakat bazı konularda anlaşıp bazı konularda anlaşamazsanız anlaşamadığınız konularda dava açabilirsiniz.

 • Glsm20193

  Mrb ben iş yerimden ihtarname ile ayrıldım. İhbar süresi çalışmadım ihtarnamede kıdem tazminatımı ve ihbar tazminatımı istediğimi bildirmiştim. Arabuluculuk toplantısında anlaşamdık arabulucu son toplantı olarak yazmş sonucu. Artık dava açmam gerekiyor sanırsam dava açmazsam suçlu sayılıyormuyum.

  • admin

   Merhaba Gülsüm hanım dava açıp açmama hakkı kişiye özgü haklardandır, kimse size dava açmadığınız için suçlama yöneltmez, devlet işveren ile sizin aranızdaki sözleşmeye bu şekilde karışmaz.

 • bülent

  Eşim öncesinde kamu kurumu olan bir sonrasında da özelleşme nedeniyle özel sektöre devredilen TEDAŞ ın alt işverenlerinde 01.02.2007 tarihinden bu yana yardımcı hizmetler sınıfında kesintisiz olarak çalışmaktaydı. En son çalıştığı alt işverenden 6 ayı dolmadan 4 (belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden gösterilmeden feshi) kodu ile ve raporlu iken işten çıkışı verildi. Sormak istediğim işe iade davası açmak için gerekli olan 6 aylık kıdem süresinde daha önce aynı üst işveren bünyesinde ancak farklı alt işverenlerde çalışmış olduğu toplam süreler dahil mi. Yoksa en son alt işveren bünyesinde ki süremi baz alınacak.

  • admin

   Merhaba Bülent bey aynı şekilde çalışıp sadece alt işverenlerin değiştiği durumlarda kıdem alt işverenlerin tamamında geçen süre olarak hesaplanır bu açıdan eşiniz aynı işi yapmak suretiyle sadece alt işvereni değişmişse kıdemi alt işverenlerde geçirilen toplam süre olarak hesaplanır.

 • Zinnur

  Merhaba
  Isyerimdeki olumsuz vardiya donuslerinden ve maaşımın mesai kısmını suretli elden verdiği icin ve maaşların düzensiz yatmasindan dolayı işi bıraktım ve bu zamana kadar hep bu tür çıkışlarda çıkan kişilerin tazminatları veriliyordu arabulucuya gittim uzlaşma sağlanamadı dava açsam kazanma şansım varmıdır teşekkürler….

  • admin

   Merhaba Zinnur hanım bu tip davalarda özellikle maaşınızın düzensiz yatması kronikleşmişse kazanma şansınız artmaktadır, mesainizin elden verilmesi de ücretin eksik ödenmesi olarak değerlendirilebilir fakat bunların ispatı için avukat tutmanızı öneririm.

 • irfan

  selamlar. Biz iş veren ile arabuluculukta anlasamadik. is mahkemeye tasinacak. ama işe iade istemiyorum. arabulucuktaki tutanak tarihinden itibaren şu tarihe kadar mahkemeye basvurmaniz gerekir ibaresi var midir? (işe iade olmak istemiyorum)

  • admin

   Merhaba irfan bey arabuluculuk çeşitli konular için yapılmaktadır sizin arabuluculuk talebiniz sadece işe iade hakkında ise dava açmazsanız işe iade edilmezsiniz, kıdem ve ihbar tazminatı ile alacaklarınızı istiyorsanız ve bu konuda arabuluya başvurduysanız sadece bu konuda dava açabilrsiniz, bu konularda arabulucuya başvurmadıysanız, öncelikle bu konularda da arubulucuya başvurmanız gerekmektedir.

 • mustafa

  merhaba ben iş feshim gerçekleşti ve bunu için önce arabulucuya gittim burdan ret kararı geldi akabşnde 15 gün içinde dava açmam gerekiyormuş ben bu süreyi kaçırdım şimdi ben nasıl bir yol izleye bilirim yardımcı olurmusunuz tesekkürederim

  • admin

   Merhaba Mustafa bey hukuk sistemimizde süreler çok önemlidir söz konusu süreler içerisinde başvuru yapmazsanız hak kaybına uğrarsınız nitekim siz de işe iade davası açma süresini kaçırmışsınız, arabulucuda tazminat ve ücret görüşmeleri de yaptıysanız kıdem ve ihbar tazminatları ve ücret için dava açabilrsiniz, arabulucuda tazminat ve ücret görüşmeleri yapmadıysanız, kıdem ve ihbar tazminatı ve alamadığınız ücretler için önce arabulucuya başvurmanız gerekmektedir.

 • Bulut özcan

  Merhabalar ben belediye taşeron şirketinde 03.12.2017 tarihinden itibaren çalışmaktayım. Taşerona kadro gelmesiyle beraber 01.04.2018 de taşeron şirketten çıkışım yapılıp 06.04.2018 tarihinde belediyenin kendi şirketine girilim yapıldı.
  Bu durumda işe iade davası açabilmem için gerekli 6 ay kıdem süresini doldurmuş sayılıyormuyum.
  Yani önceki taşeron şirkette çalştgım sürede dahilmi bu 6 aylık şarta

  • admin

   Merhaba Bulut bey alt işverende çalışan işçileri kamu işçisi yapan düzenlemede işçilerin tüm dava haklarından vazgeçtikleri takdirde kamu işçisi olacağı belirtilmiştir söz konusu düzenlemeye göre kamu işçisi olmayı kabul ettiğinizde işe iade davası açma hakkınızdan da feragat etmiş bulunmaktasınız bu yüzden işe iade davası açamazsınız

 • ibrahim erbay

  merhaba 03.01.2018 tarihinde işe başladım iş yerim 30 kişiden fazla işçi çalıştırıyor. 29.05.2018 cuma günü 5 ay 28 gün olarak belirsiz süreli sözleşmem hiç bir neden belirtmeksizin fesh edildi. 14 günlük ihbar tazminatı ödendi 6 aylık kıdemimin dolmasına 2 gün kala kasdi olarak yapıldığını düşünüyorum. acaba bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim. Desteğiniz için teşekkürler

  • admin

   İbrahim bey söz konusu durumun kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorsanız, ihbar süresini kıdeme eklemek suretiyle kıdeminizin 6 ay 12 gün olduğunu iddia ederek arabulucuya başvurabilirsiniz.

 • Leyla

  Arabuluculuk sonrasın da uzlaşma sağlanamazsa ve işe dönüş istemezsek dava açmaktan vazgeçebilirmiyiz?alınan tazminat bizde kalabilir mi?

 • ibrahim erbay

  Merhaba 03.01.2018 tarihi itibariyle işe başladım 29.05.2018 cuma günü 5 ay 28 gün olarak belirsiz sürel iiş sözleşmem hiç bir neden belirtilmeksizin feshedildi. İşyerinden herhangi bir ihtar yada uyarı almadım. Acaba bu mağduriyetimi nasıl gideririm.

  • admin

   Merhaba İbrahim bey öncelikle geçmiş olsun işyeriniz iş güvencesi kapsamında ise ve ihbar süresi de kullandırılmadı ise ihbar süresini kıdeminize eklettirip işe iade davası açabilirsiniz, bu dava dışında ödenmemişse ihbar tazminatı ve ödenmeyen ücret ve fazla mesailerinizi talep edebilirsiniz.

 • tolga

  Merhaba, 04\12\2017 tarihinde başladığım işyerinden 31\05\2018 tarihinde 6 ay dolmadan çıkarıldım. iki iş kazası geçirdim ve kazalar uygun olmayan yenisi gelmeyen el aletleriyle oldu. ilkinde karakolda dalgınlığıma geldi dedirttiler ve işime devam ettim. ikinci kazada malzeme gelmediğinden japon yapıstırıcısıyla geçici çözümler yaparken gözüme japon yapıştırıcısı fırladı. etrafta göz duşu yoktu sebilde gözüme müdahale ettim. saglık odasındaki bay hemşire gözümden 2 parça çıkardı ve daha olduğunu ama göz damlası olmadığından hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledi. hastanede malzeme gelmediğini, uydurma işlerden ikinciye kaza geçirdiğimi söyleyince gözlük takmalıydın dedi. ben gözlük ne kullanıldığını ne de verildiğini gördüm. malzeme yok ki gözlük olsun benim orada japon yapıştırıcısıyla işim yok zaten dedim. gözlüğü geçtim ne göz duşu ne de göz damlası var işyerinde deyince tartıştık. birde karakolda yalan ifade verdiriyorsunuz deyince işten çıkışıma neden oldu. ilk kazadaki tork metrenin uygunsuz parçasını iş güvenliği uzmanı çekip yeni gelenlere uygunsuz parça kullanımındaki yaşanan kazalara örnek olarak gösteriyor ama ucundaki uygunsuz parçayı alıp hemen yokettiler. yerine yenisinide almadılar 4 ay geçmişti. çıkma nedenim performans düşüklüğüymüş ve son 5 ayda 2018 yılına ait 429.5 saat mesaim var ve üretimim 10 masadaki en yüksek 3 masadan biri oluyordu. zor ve agır işler bana veriliyor bir hafta öncesi fuar otobüsünün koltukları için sabahlamam istendi, işten çıkmadan bir gün önceside fuar otobüsünün yüzde doksan kadarını bana yaptırdılar. yani üretimim yüksek ve işimi en iyi şekilde yapıyorum. en son iş kazasındaki karakola ifademi almadan çıkardılar. kötü nineyli çıkarıldığım ortada. insan kaynaklarındaki kişi 570tl primimi vermeyeceklerini sadece uygun görülen kişilere verildiğini beni ygun bulmadıklarını söyleyip ihbar tazminatı ile çıkarıcaklarını söylediler. hiçbir evragı imzalamayacağımı söyledim. sadece işten fesih belgesini imzalayıp alıp çıktım. sigortam da devam ediyor kesmemişler. kanuni olarak neler hakedebilirim.arabulucu formunda neleri talep etmem gerekiyor.

  • admin

   Merhaba Tolga bey öncelikle yaşadığınız kazalardan dolayı geçmiş olsun, giriş çıkış tarihlerinize göre işyerindeki kıdeminiz 6 ayı doldurmamış bu yüzden işe iade başvurusunda bulunamazsınız fakat hala sgk çıkışının yapılmadığını belirtmişsiniz buna dayanarak 6 aylık kıdeminizin dolduğunu iddia edebilir ve işe iade davası açmayı deneyebilirsiniz, 1 yıllık kıdeminiz dolmadığı için kıdem tazminatı talep edemezsiniz, hakettiğiniz tüm ücret fazla mesai ve primleri işvereninizden talep edebilirsiniz, bunlar dışında bayram ve resmi tatillerde çalışmışsanız, hafta tatilinde çalışmışsanız bu ücretleri ayrıca vermedilerse ihbar tazminatınızı da isteyebilirsiniz.

 • Murat

  Merhaba 2008/2013 yillari arasinda kurumsal bir firma adina yurtdisinda calistim sigortam ve maasim Turkiyede asgari ucretten yatirilip farki elden odeniyordu ve yurtdisi calisma iznimiz alinmamisti ayrilirken tazminatimi ve ihbarimi asgari ucretten odediler sahitlerle ispatlamam durumunda gecmise donuk alacaklarimi tahsil edebilirmiym

  • admin

   Öncelikle merhaba sigortanızı eksik göstermişler size elden para vermişler ve kıdem ve ihbar tazminatınızı da asgari ücretten ödemişler bu durumda yapacağınız iş işvereninize karşı kıdem ve ihbar tazminatı istemek suretiyle belirsiz alacak davası açmak olacaktır fakat burada dikkat edilecek husus işçi alacakları 5 yıllık zamanaşımına tabidir sizin çalışmanız ise 2013 yılında son bulmuş alacaklarınız 2013 de muaccel olmuş işten çıktığınız aya göre alacaklarınız zamanaşımına uğramış olabilir.

 • Derin

  Merhaba,
  2016’da ayın son günü işten çıkarıldım.Bir sonraki ayın 31’inde dava açmıştım.Davayı bir ay içerisinde açmam gerektiğini ve son gün bunu yakaladığımı sanarak bugünlere geldim.
  Ne avukatım ne davayı gören hakimden davanın süresinde açılmamış olduğuna dair bir tepki almadım.
  Daha sonra avukatım değişti, yeni avukatım da bu konuda beni uyarmadı.
  Yaklaşık 2 sene sonra (bilirkişi raporum lehime) 5.duruşmada davalı taraf bunu mahkemede sununca hakim de temyize açık olarak davayı reddetti.Boşuna görülmüş davanın tüm masraflarını ödemek zorunda mı bırakılacağım?

  • admin

   Merhaba Derin bey öncelikle davalarda zaman aşımı hususunu taraflar öne sürmedikçe hakim resen dikkate almaz yani hakim zaman aşımı süresinin dolduğunu fark etse bile buna dayanarak davayı bitirmez bu durumu tarafların öne sürmesi gerekir davacı taraf olarak sizin öne sürmeniz mantıklı bir durum değildir zaten çünkü karşı taraf itiraz etmezse hakim de kendiliğinden gözetemeyeceği için lehinize karar çıkabilir ancak davalı taraf öne sürerse hakim dikkate alır ve davayı bitirir sizin durumunuzda da bu olmuştur, bu konu maalesef yapabileceğiniz bir şey bulunmamaktadır ancak siz davayı vekaletle açtıysanız vekile neden zaman aşımı konusunda uyarı yapmadığını sorabilirsiniz. Ayrıca zaman aşımını davalı taraf en geç 2. cevap dilekçesinde öne sürebilir daha sonra ise yargıtay kararları dolayısıyla ıslah dilekçesinde öne sürebilir bu durumlar dışında zaman aşımı öne sürülmüşse savunmanın genişletilmesi yasağı kapsamındadır ve sizin açık rızanız aranır rızanız yoksa bu konu ile ilgili yargıtaya itiraz edebilirsiniz.

 • Ferdi

  Selam oncelikle soruma cvp verirseniz çok sevinirim.kurumsal bir firmada yaşadığım şehirde ise 4 yıl çalışmanın ardından yönetici poziyonuyla başka bir şehirde 5 yil gorevime devam ettim fakat toplamda 9 yılın sonunda kadro daraltilmasi sebebiyle tazminatimi odenerek işten cikartildim tekrar memleketime geri dondum ve suan sskli bi iste calismaktayim ise iade ve fazla mesai davası açtım şuan iki davada suruyor sormak istediğim ise iade davasi nda ise dönmem istendiğinde hangi şehirde çalışmam istenir ikametim olduğu yerdemi yoksa en son ayrıldığım şehirdemi

  • admin

   Merhaba başka şehirde çalışmayı kabul ettiğiniz için söz konusu durum sözleşme şartı haline gelmiştir bu durumda davayı kazanırsanız en son çalıştığınız yerde çalışmanız istenecektir ama işveren kendi inisiyatifi ile ilk çalıştığınız yerde de çalışmanızı isteyebilir, bunu kabul edip etmemek sizin elinizdedir.

 • sema

  Merhaba ise iade davam sonuçlandı kazandim ve tazminatimi aldim ancak kararda belirtilen 4 net maaş issiz kaldığım sure için + 5 brut maas da ise baslatilmamam halinde alacağım tazminatin eksik yattığını düşünüyorum..Bununla ilgili ne yapmam gerekir eksik ödenen tazminatimi da almak istiyorum..tesekkurler

  • admin

   Merhaba sema hanım Mahkeme Kararları ilam niteliğindedir yani mahkeme kararında sizin lehinize bir alacak varsa siz bu alacağı cebri icra yoluyla takip edebilirsiniz, eğer size ödenen paranın mahkeme ilamında belirtilenden az olduğunu düşünüyorsanız kalan kısmı için icra yoluna başvurabilirsiniz.

 • fırat erdogan

  merhabalar,çalıştığım firmada aynı ücret ile daha fazla çalışmamı istediler kabul etmedim ve ekonomik gerekçe gösterilerek fesih bildirimi yapıldı. fakat aynı pozisyona bir personel alınıcak. bu durumda ekonomik gerekçe haksız bir gerekçemidir, şayet öyleyse arabulucuya başvurduğum takdirde haksız gerekçe gösterildiği için tazminant talep edebilir miyim

  • admin

   Merhaba Fırat bey öncelikle iş sözleşmenizde haftalık çalışma saati belirtilmiştir söz konusu saatten fazla çalıştırma isteği sözleşmede esaslı değişiklik sayılır ve kabul etmeyebilirsiniz. Kabul etmediğinizden dolayı işveren sizi işten çıkarmışsa haksız nedenle fesihtir. Eğer iş güvencesi şartlarına haiz iseniz (md.18) işveren sizi işten çıkarabilmek için geçerli bir neden ortaya koymak zorundadır anlattığınız durumda yani iş sözleşmesinde esaslı değişikliği kabul etmediğinizden dolayı işveren sizi işten çıkarmışsa geçerli nedeni yok kabul edilir ve işe iade davası açabilirsiniz. Sizi işten çıkarma nedeni göstermelik olarak ekonomik gerekçe ise daha sonra aynı pozisyona belirli sürede işçi alınması yargıtay kararlarında kabul edilmemekte ve haksız gerekçe olarak nitelendirilmektedir. Bu durumda başvurabileceğiniz yollar arabulucuya gidip kıdem ihbar tazminatı ve diğer haklarınızı isteyebilirsiniz veya işe iade edilmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Arabulucudan da sonuç alınamazsa kıdem, ihbar ve diğer alacaklarınız için dava açabilirsiniz veya 30 gün içerisinde işe iade davası açabilirsiniz.

 • Yasar

  Selamlar ben 2015 yililin aralik ayında işverenin haksız yere beni cikartii ve ise iade davası açtım 2018 yılında temyizden döndü ve kazandım ise iade oldum ama 2015 yılında 1600 lira olan ayligima sadece 100 TL gibi bir zamla beni calistirmak istediler ve kabul etmedim burada hakkım olan nedir neye göre zammı hesaplamak gerekir bu durumda

  • admin

   Merhaba Yaşar bey bilindiği üzere iş sözleşmelerinde işçiye verilecek ücret işçi ve işveren tarafının anlaşması kaydıyla serbestçe belirlenmektedir. İşçilerin ücreti konusunda tek kanuni sınırlama ücretin asgari ücretten az olamayacağı yönündedir bunun dışında toplu iş sözleşmeleri de ücretin belirlenmesinde rol oynamaktadır. İşe iade davasını kazandıktan sonra işçiyi çalıştırmak istemeyen işverenler kimi zaman işçiye daha az ücret önermekte veya çalışma koşullarını kötüleştirip mobbing uygulamaktadır. Söz konusu durumlarda işçi işverenin gerçek niyetinin işe başlatma olmadığını iddia ederek tazminat davası açabilir. Sizin durumunuzda ise işverenin size önerdiği ücret asgari ücretin üzerindedir ve işvereniniz işten çıkardığı dönemdeki ücretten fazla ücret önermiştir eğer çalışmadığınız dönemde toplu iş sözleşmesi imzalanmamışsa işverenin verdiği ücret sözleşme serbestisi sınırları içinde kabul edilir. Bu durumda yapacağınız ya ücreti kabul edip çalışmaya başlamaktır ya da ücreti kabul edip sözleşmeyi kendi tarafınızdan sonlandırmaktır sözleşmeyi sonlandırırsanız herhangi bir tazminat talep edemezsiniz.İyi günler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir