calismabarisi@gmail.com
Shadow

İş guvenligi hizmeti bireysel olarak nasıl yapılabilir?

Soru-CevapCategory: İş Güvenliğiİş guvenligi hizmeti bireysel olarak nasıl yapılabilir?
Cengiz Malkoç asked 4 sene ago

Merhaba, 
Osgb bünyesinde ya da firmaların pek kabul etmediği kendi bünyelerinde eksik gün SGK olacak şekilde haricinde, şahıs firması kurarak iş güvenliği uzmanlik hizmeti verilebilir mi? 
İş yeri hekimleri bireysel olarak birçok firmada kendi firmaları üzerinden fatura keserek çalışmaktalar. Bu durum iş güvenliği uzmanlığı için yapılabilir mi? 
ÇSGB biz atamaya bakarız, fatura konusu maliyeyi  ilgilendiriyor dedi 170i aradığımda.
Teşekkür ederim.

Share this:

Copy and paste this code into your website.

1 Answers
admin Staff answered 4 sene ago

Bilindiği üzere üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 6. Maddesinde; İşveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. denilmektedir. Söz konusu madde incelendiğinde iş sağlığı güvenliği profesyonelleri;

  • Öncelikle çalışanları arasından görevlendirilecekler
  • Çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi niteliklerine sahip kimse yoksa OSGB’den hizzmet alacaklar.

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi bir işverene iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi hizmeti verilmesinin koşulları şunlardır;

  • O işverenin çalışanı olmak
  • OSGB’nin çalışanı olmak

Yukarıdakiler dışında 3. bir hizmet verme şekli kanunda öngörülmemiştir. Sizin bahsettiğiniz fatura karşılığı çalışma şekli 6645 sayılı torba kanunun 49. Maddesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen hekimlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözleşme kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunan sağlık hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle sınırlı olarak getirilmiş özel bir düzenlemedir fakat bu düzenleme işyeri hekimlerini kapsamamaktadır.
Yani özetlemek gerekirse ya OSGB aracılığıyla ya da çalışan olarak firmalara hizmet verebilirsiniz şahıs firması kurarak fatura karşılığı işverenlere iş güvenliği uzmanlığı hizmeti satamazsınız fakat iş güvenliği uzmanlığı konusunda danışmanlık yapabilirsiniz.