calismabarisi@gmail.com
Shadow

İSG Tespit ve öneri defterini doldurmak yerine saha gözlem raporlarımızı defter sayfasına zımbalasak geçerli midir?

Soru-CevapCategory: İş GüvenliğiİSG Tespit ve öneri defterini doldurmak yerine saha gözlem raporlarımızı defter sayfasına zımbalasak geçerli midir?
admin Staff asked 4 sene ago
Share this:

Copy and paste this code into your website.

2 Answers
admin Staff answered 4 sene ago

İsg tespit ve öneri defteri Noterin veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün her sayfasını onaylayarak geçerli hale getirdiği ve bildirimi yapan taraf(iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi) ve bildirimi alan tarafın(işveren veya vekili) ortak imzasının olduğu bir defterdir bu defterde bildirimin yapılmış sayılmasının ispatının en önemli karinelerinden biri işveren veya vekilinin imzasıdır bu bağlamda her ne kadar sayfada imzası dahi olsa o sayfaya ne zaman zımbalandığı belli olmayan saha gözlem raporlarını, sanki defterin bir unsuruymuş ve işverene bildirim yapılmış olarak kabul etmek hukuken çok güçtür, yani saha gözlem raporlarını zımbalamak ile her ne kadar işverenin imzası dahi olsa, ne zaman o sayfaya zımbalandığı belirlenemeyeceğinden işverene bildirim yapılmış sayılmaz.

admin Staff answered 4 sene ago

İsg tespit ve öneri defteri Noterin veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün her sayfasını onaylayarak geçerli hale getirdiği ve bildirimi yapan taraf(iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi) ve bildirimi alan tarafın(işveren veya vekili) ortak imzasının olduğu bir defterdir bu defterde bildirimin yapılmış sayılmasının ispatının en önemli karinelerinden biri işveren veya vekilinin imzasıdır bu bağlamda her ne kadar sayfada imzası dahi olsa o sayfaya ne zaman zımbalandığı belli olmayan saha gözlem raporlarını, sanki defterin bir unsuruymuş ve işverene bildirim yapılmış olarak kabul etmek hukuken çok güçtür, yani saha gözlem raporlarını zımbalamak ile her ne kadar işverenin imzası dahi olsa, ne zaman o sayfaya zımbalandığı belirlenemeyeceğinden işverene bildirim yapılmış sayılmaz.