calismabarisi@gmail.com
Shadow

Kamu kurumunda çalışan elektrik mühendisleri kurum elektrik tesisatı periyodik kontrolünü yapabilir mi?

Soru-CevapCategory: İş GüvenliğiKamu kurumunda çalışan elektrik mühendisleri kurum elektrik tesisatı periyodik kontrolünü yapabilir mi?
admin Staff asked 3 sene ago

Kamu kurumunda çalışan elektrik mühendisleri kurum elektrik tesisatı periyodik kontrolünü yapabilir mi?

Share this:

Copy and paste this code into your website.

1 Answers
admin Staff answered 3 sene ago

Merhaba Ertuğrul bey elektrik tesisatı periyodik muayenesinin hangi periyotta, nasıl ve kimin tarafından yapılacağı iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin ek:III’ünde belirtilmiştir. Söz konusu kısım; “2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler,elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.” şeklindedir. Maddenin de lafzından anlaşılacağı üzere elektrik tesisatının periyodik muayenesinin elektrik mühendisi diplomasına sahip herkes yapabilir. Şunu da unutmamak gerekir ki aynı yönetmeliğin 13. maddesine göre periyodik muayeneleri sadece Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının yetkilendirdiği kişiler yapabilmektedir fakat bakanlığın yetkilendirme sistemi altyapısı hazır olmadığı için söz konusu madde fiilen uygulanmamaktadır. Söz konusu durum İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyurulmuştur.