calismabarisi@gmail.com
Shadow

Kamuda çalışan hekimler aynı zamanda OSGB’de de çalışmak isterse nasıl sigorta yapılacak?

Soru-CevapCategory: İş GüvenliğiKamuda çalışan hekimler aynı zamanda OSGB’de de çalışmak isterse nasıl sigorta yapılacak?
admin Staff asked 4 sene ago

Kamuda çalışan hekimler 6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu 8. Madde 7. Fıkrasına göre aynı zamanda bireysel veya osgb bünyesinde İşyeri Hekimliği yapmak isterse sigortası nasıl yapılacak?

Share this:

Copy and paste this code into your website.

1 Answers
admin Staff answered 4 sene ago

Söz konusu sorunun cevabını 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 53. Maddesinde bulmak mümkündür maddeye göre; Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.” Yani kamuda 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışmakta olan hekimler 6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu 8. Madde 7. Fıkrasına göre aynı zamanda bireysel veya osgb bünyesinde İşyeri Hekimliği yapmak isterse zaten 5510 4/1-c kapsamında sigortalı olduklarından yeniden sigorta yapılmasına gerek bulunmamaktadır.