calismabarisi@gmail.com
Shadow

Sözleşme feshedilmeden önce işçi çekip gidiyor nasıl kesinti yapacağız?

Soru-CevapCategory: İş ve Sosyal GüvenlikSözleşme feshedilmeden önce işçi çekip gidiyor nasıl kesinti yapacağız?
admin Staff asked 3 sene ago
Share this:

Copy and paste this code into your website.

1 Answers
admin Staff answered 3 sene ago

4857 sayılı iş kanunu 17. Maddesi uyarınca  “Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.  
    İş sözleşmeleri;  
    a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,  
    b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,  
    c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,  
    d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,  
    Feshedilmiş sayılır.  
    Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.  
    Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.”
 Hususları değerlendirildiğinde iş akdini habersiz olarak fesheden yani işe bildirim süresi kullanmadan gelmeyen işçi işverene bildirim süreleri kadar ihbar ödemek zorunda kalacaktır. Söz konusu ücretin tahsili ise varsa içeride kalan ücretten mahsup edilecek yetmediği takdirde noter kanalıyla ihbar çekilerek talep edilecektir. Ödenmemesi durumunda ise yetkili iş mahkemesinde dava yoluna gidilebilir.