calismabarisi@gmail.com
Shadow

Etiket: 5953

Basın İş Kanunu Kapsamı İçin Basın Kartı Şartı Aranmaz!

Basın İş Kanunu Kapsamı İçin Basın Kartı Şartı Aranmaz!

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Yazar;Alper YILDIRIM 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kısa adı ile Basın İş Kanunu olarak da bilinir. 13 Haziran 1952 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 20 Haziran 1952 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Basın işkolunda işçi sıfatından ayrı bir şekilde, gazeteci olarak çalışan kişiler ve işverenleri arasındaki ilişkiler ve çalışma koşulları Basın İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunda, başta gazeteciler olmak üzere Türkiye’de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki “işçi” tarifi kapsamı dışında kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanmaktadır. Bu Kanun kapsamına ...