calismabarisi@gmail.com
Shadow

Etiket: fazla çalışma

7,5 Saati Geçen Gece Çalışmalarının Durumu

İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
7,5 Saati Geçen Gece Çalışmalarının Durumu Yazar: Alper YILDIRIM T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/3898 Karar No. 2013/12354 GECE ÇALIŞMASININ 7,5 SAATİ GEÇEMEYECEĞİ  7,5 SAATİ GEÇEN GECE ÇALIŞMALARININ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN FAZLA ÇALIŞMA SAYILACAĞI ÖZETİ: İşçilerin gece çalışmaları günde yedibuçuk saati geçemez (İş Kanunu, Md. 69/3). Bu durum günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden, haftalık kırkbeş saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde yedi buçuk saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Dairemizin kararları da bu yöndedir. Yukarıda belirtilen ilke ve Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmel...

24 Saatlik Çalışma Esasında Fiili Çalışma Süresi Kaç Saat Olmalı!

İş Hukuku
Yazar; Mehmet SOLAK İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Sözleşmelerle bu süre işçi lehine 45 saatin altında da belirlenebilir. Aynı kanunun 63. Maddesinde haftalık 45 saatlik çalışma, günlük çalışma süresi 11 saati, gece döneminde de 7,5 saati aşmayacak şekilde biçimde dağıtacaktır. Haftalık 45 saati, günlük 11 veya gece 7.5 saati aşan çalışmalarda ise işveren fazla çalışma ücreti ödemek zorunda kalacaktır.Belirtilen bu süreler işyerine değil, çalışanlara ilişkin bir sınırlamadır. Yoksa herhalde bir işletme, fabrika veya şantiye işyeri 24 saat faaliyet gösterebilir. Örneğin fabrikalar sekiz saatlik dilimlerle 3 vardiya şeklinde yirmi dört saat faaliyet gösterebilmektedir. Bu fabrikalarda çalışan işçilerin ise 24 saatlik çalışması söz konusu olmayıp yukarıda da b...

Fazla Mesai Onayı Kalktı mı?

İş Hukuku
Yazar;ÇSGB İş Başmüfettişi Yalçın KUBAT İş Kanuna İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ nin 3. Maddesine göre Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları ifade etmektedir. Yani İş Kanununa tabi bir işyerinde haftalık çalışma süresi 45 saati aşması durumunda burada fazla çalışma yapılıyor anlamına gelmektedir. Peki işveren işçisini işerinde istediği zaman fazla çalışmaya zorlayabilme hakkı var mıdır? Bu sorunun cevabı tabi ki de hayır. Ancak işçisinin onay vermesi durumundan işveren fazla çalışma yapılmasını işçisinden isteyebilmektedir. Peki fazla çalışma onayı dediğimiz bu onay işçiden nasıl alınır? İş Kanuna İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ nin 9. Maddesine göre —“Fazla çalışma ve fazl...

12/24 Çalışma Sisteminde Fazla Mesai Ücreti Hesaplama Yöntemi (Yargıtay Kararı İle)

İş Hukuku
12/24 Çalışma Sisteminde Fazla Mesai Ücreti Hesaplama Yöntemi Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com İş kanununda çalışma süreleri, günlük en fazla çalışma süresi dinlenme süreleri haftalık çalışma süreleri kural olarak belirtilmiştir kanunda belirtilen kuralların bazı sektörlere uygulanmasında kimi zaman zorluklar çıkmaktadır. İşverenler, insan kaynakları ve bordrolama çalışanları bazı sektörlerde fazla mesai hesaplaması yaparken hatalar yapabilmektedirler bu gibi durumlardan olabildiğince kaçınmak için Yargıtay kararlarında örnek hesaplamalar verebilmektedir. Yargıtay’ın 24.04.2017  tarihli 2017/31893 Esas,  2017/9263 Karar no2lu kararında 12 saat çalışma ve 24 saat dinlenme sistemi ile çalışan işçilerin fazla mesai sürelerinin nasıl hesaplanacağı anlatılmıştır. Söz konusu kar...