calismabarisi@gmail.com
Shadow

Etiket: havalandırma

Hava Kirleticileri 2; Ortam ve Maruziyet Ölçümü Nasıl Yapılır?

Kimyasal
Maruziyeti İzleme Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Örnek alma safhasında hem alandan hem de kişisel örnekler alınmalıdır. Ayrıca havalandırma sistemleri yapıldıktan sonra bakımlardan ve değişikliklerden sonra da örneklem alınmalıdır ki yapılan sistemin etkili olup olmadığı kontrol edilebilsin. Sistemler kurulduktan sonra optimum olan sıfıra yakın kirletici saptanmasıdır. Buna rağmen bazı durumlarda havalandırma sistemi dizaynından dolayı 0 maruziyet garanti edilememektedir. Kabul edilebilir seviyeler kirleticilerin zarar seviyesine göre belirlenmektedir. Havalandırma sistemi üreticileri bazı durumlarda sınır değerlerin altına düşürmeyi vaad etmektedirler bu seviyeler de en az sınır değerin %20 altı olmalıdır. Alan ölçümü ile kirleticilerin yayıldığı alanın büyüklüğü, işlem...

Hava Kirleticileri 1; Nelerdir, Kontrol Hiyerarşisi Nedir?

Kimyasal
Hava Kirleticileri 1; Nelerdir, Kontrol Hiyerarşisi Nedir? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Potansiyel Kaynağı Tanılama Hava kirleticilerin nasıl oluştuğunu analiz etmek ve hangi işlemleri yapan çalışanların bu kirleticilere maruz kaldığını belirlemek çok önemlidir. Maruziyet analizi şu aktiviteleri içermelidir;  Başlatma  Durdurma Ayar Değişim Normal çalışma Bakım Temizlik Üründen örnek alma Bu tip değerlendirmeye görev bazlı izleme denilmektedir. Maruziyeti Değerlendirme İlk önce potansiyel olarak tehlikeli kimyasallar ve fiziksel maruziyetler belirlenmelidir. Daha sonra toksik ve maruziyet sınır değerleri göz önüne alınarak tehlikenin şiddeti belirlenmelidir. İşyeri hijyen uzmanı veya işyeri sağlık görevlisi bu değerlendirmeyi yapma konusunda so...

İşyeri Genel ve Lokal Havalandırması Nasıl Olmalıdır?

Kimyasal
İşyerlerinde Havalandırma Nasıl Olmalıdır? Yazar; Hasan ORMAN İşyerlerinde havalandırmanın nasıl olacağında dair yasal mevzuat bulunmamaktadır. Ancak İşyeri Bina ve Eklentileri Yönetmeliğinde 15-18 maddelerinde aşağıda ifade edildiği şekliyle yer alan Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır. Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi ...

Hasta Bina Sendromu 2 ; Nasıl Önlenir?

Sağlık
Sağlıklı Çalışma Ortamı Oluşturmak Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Bina Hizmetleri ve İç Ortam Hava Kalitesi, havalandırma, hava akışı Havalandırma sistemi şu şartları sağlamalıdır; Sağlıklı ve rahat bir iç ortam havası oluşturulmalı: ör: temiz hava girişi Hava kalitesini bozucular ve hava kirleticileri ortamdan uzaklaştırılmalı: sigara dumanı, toz, duman İç ortam sıcaklığı sağlığa uygun ve rahat hale getirilmeli; sıcaklık ve nem ölçümleri Ofislerde doğal havalandırma yeterli olmayabilir, aşağıdaki standartaları sağlayan mechanik havalandırma sistemi gerekli olabilir; Minimum hava akış hızı sigara içilmeyen ortamlarda en az 8 dm3/sn. sigara içilen ortamlarda en az 328 dm3/sn. olmalıdır. Hava akış hızı 0,25—0,35 m/sn arasında olursa cereyeanlı...