calismabarisi@gmail.com
Shadow

Etiket: işyeri hekimi

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Mesai Alabilir mi?

Fazla Çalışma, Sosyal Haklar
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Mesai Alabilir mi? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Bilindiği üzere 2013 yılında yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği kanunu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin çalışma saatlerin haklarını işyerindeki konumunu değiştirmiş ve ortak sağlık ve güvenlik birimi ile ilişkileri farklılaştırmıştır. Bu değişimin sonucunda tarafların kafasında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin fazla mesai ücreti alıp alamayacağı sorusu oluşmuştur. Söz konusu soruya verilebilecek muhtemel cevaplar doğrultusunda iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin fazla mesai ücreti alıp alamayacağı bu yazımızda tartışılacaktır. İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi işveren vekili midir, işveren vekili fazla mesai ücreti alamaz mı? İş güvenliği uzmanı veya işyeri hek...
İhbar süresinde haklı nedenle fesih yapılabilir mi? İşyeri Hekimi işten çıkarılıp OSGB ile sözleşme imzalanabilir mi? (Yargıtay Kararı)

İhbar süresinde haklı nedenle fesih yapılabilir mi? İşyeri Hekimi işten çıkarılıp OSGB ile sözleşme imzalanabilir mi? (Yargıtay Kararı)

İş Güvenliği Yargıtay Kararları, İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
Halil Kale, halil_kale@hotmail.com 7. Hukuk Dairesi         2015/18269 E.  ,  2015/21672 K. Özet; İhbar süresi devam ettiği sürece iş sözleşmesi de devam eder taraflar sözleşmeye uygun davranmalıdır, sözleşmeye uygun davranılmazsa karşı taraf haklı nedenle fesih yapabilir. İşyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı niteliğine haiz çalışan varsa ve bu görevi yapmak istiyorsa OSGB’den hizmet alınamaz. İçtihat Metni Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava Türü : İşe iade Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Davacı işçi vekili, davacının davalı işyerinde 01.07.2009 tarihinden itibaren işyeri hekimi olarak çalıştığını, ...

Sağlık Gözetimi; Sınırları, İtiraz Usulü

Sağlık
Sağlık Gözetimi; Sınırları, İtiraz Usulü Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Bilindiği üzere 4857 sayılı kanun zamanında da uygulaması bulunan sağlık raporu ve sağlık gözetimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kanun ve bu kanuna bağlı çıkan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında birtakım değişikliklere uğramıştır. İşyerinde sağlık gözetiminin çerçevesi iş sağlığı ve güvenliği kanunu 15. Maddesinde belirlenmiştir, söz konusu maddenin 1. Fıkrasının a bendine göre “Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.” yani işveren; Çalışanları sağlık gözetimine tabi tutacaktır Sağlık gözetiminin sınırlarını maruz k...

Katı Atık İşlerinde Güvenlik

Biyolojik Riskler
Katı Atık İşlerinde Güvenlik Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Katı Atık Sektöründe İş Akışı Nasıldır? Katı Atık sektöründe iş akışı Çöp kamyonları vasıtasıyla veya el ile çöplerin toplanması daha sonra çöplerin, çöp kamyonları vasıtasıyla katı atık depolama alanlarına götürülmesi, bu depolama alanında ayrıştırma yapılması şeklindedir. Katı Atık Sektöründe Hangi Tehlikeler Bulunmaktadır? Araçların çarpışması Araçtan çalışanların düşmesi Ağır malzeme kaldırmak Konteynıra Çarpma Bakım sırasında yaşanan kazalar Yüksek araçların elektrik tellerine, köprülere teması Keskin atıklar Kimyasal tehlikeli atıklar Biyolojik tehlikeli atıklar Zorlayıcı İklim şartlarında açıkta çalışma Depolama alanlarında düşmeler Katı atık işyerlerinde çalışanları...

Silikozis Kaderiniz Olmasın…

Meslek Hastalığı
Silikozis; Teşhis, ve Korunma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Giriş Çalışma kaynaklı tozlar akciğer hastalıklarına neden olmaktadır. Riskler; Çalışan toza ne zamandır maruz Çalışanın maruz kaldığı toz miktarı ve Maruz kaldığı bu toz içinde ne kadar silika var durumlarına göre artıp azalmaktadır. Silika tozunu burun ve ağızdan aldıktan sonra, toz akciğerlere kadar iner ve akciğerlerde geri dönüşü olmayan zararlar verir. Bu tip hastalıkların hiçbir semptomu yoktur hastalığa yakalandıktan sonra maruz sonlandırılsa bile hastalık devam edebilir. Silikozis Silikozis silika kristallerinin neden olduğu en önemli hastalıktır. Silika tozlarının akciğere girmesi ile akciğerde akciğer radyografisi ile görüntülenebilen küçük sert nodüllerin oluşmasına neden olur. ...

İSG Tespit ve Öneri Defteri İle İlgili Yargıtay Kararı

İş Güvenliği Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
Özet:İş Güvenliği Uzmanı öneri defterine eksikliği yazmışsa kazadan sorumlu değildir, işverenin sorumluluğu artar. 12. Ceza Dairesi 2015/2717 E. ,  2016/489 K. "İçtihat Metni" Tebliğname No : 12 - 2014/244784 Mahkemesi : İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 27/03/2014 Numarası : 2012/1154 - 2014/170 Suç : Taksirle öldürme, özel belgede sahtecilik   Taksirle öldürme suçundan sanıklar A.. Ö.., K.. B.., A.. G.. ve A.. D..'un mahkumiyetlerine ilişkin hükümler ile sanık A.. D..'un özel belgede sahtecilik suçundan beraatine ilişkin hüküm sanıklar A.. Ö.. ve K.. B.. müdafii, sanık A.. D.. müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-Sanık A.. D..'un özel belgede sahtecilik suçundan beraatine ilişkin hükmü...

Uzman veya Hekimin İşine Son Verilerek OSGB’den hizmet alınamayacağı ile ilgili

Yargıtay Kararları
Özet: İşveren bünyesindeki İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin işine son vererek Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alamaz, alırsa Mahkeme işine son verilen İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin işine iade edilmesi kararı vermelidir. 9. Hukuk Dairesi         2015/3000 E.  ,  2015/12939 K. "İçtihat Metni" İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, de 16.08.2010 – 14.01.2014 tar...