calismabarisi@gmail.com
Shadow

Etiket: Meslek Hastalığı

İş Kazası, Meslek Hastalığı, Analık ve Hastalık rapor Ücretleri Nasıl Alınır?

İş Kazası, Meslek Hastalığı, Analık ve Hastalık rapor Ücretleri Nasıl Alınır?

İş Kazası, Sosyal Güvenlik Hukuku
Geçici İş Göremezlik Ödeneği; Kimlere Verilir, Nasıl Hesaplanır, Nasıl Ödenir?  Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Ülkemizde her gün çalışanlar çeşitli iş kazalarına,  meslek hastalıklarına maruz kalmakta veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği talep etmektedir. Söz konusu ödeneği kimlerin alabileceği, ödeneğin nasıl hesaplandığı, nereye başvurulacağı veya nereden alınacağı gibi sorunlar gündeme gelebilmektedir.   Geçici iş göremezlik ödeneği kimlere verilir Geçici iş göremezlik ödeneği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4., 5., 8. Maddesine göre; İş kazası veya meslek hastalığı geçirip, geçici olarak çalışamayan sigortalılara İş veya hizmet sözleşmesi ile çalışan işçilere Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bün...

Hasta Bina Sendromu 2 ; Nasıl Önlenir?

Sağlık
Sağlıklı Çalışma Ortamı Oluşturmak Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Bina Hizmetleri ve İç Ortam Hava Kalitesi, havalandırma, hava akışı Havalandırma sistemi şu şartları sağlamalıdır; Sağlıklı ve rahat bir iç ortam havası oluşturulmalı: ör: temiz hava girişi Hava kalitesini bozucular ve hava kirleticileri ortamdan uzaklaştırılmalı: sigara dumanı, toz, duman İç ortam sıcaklığı sağlığa uygun ve rahat hale getirilmeli; sıcaklık ve nem ölçümleri Ofislerde doğal havalandırma yeterli olmayabilir, aşağıdaki standartaları sağlayan mechanik havalandırma sistemi gerekli olabilir; Minimum hava akış hızı sigara içilmeyen ortamlarda en az 8 dm3/sn. sigara içilen ortamlarda en az 328 dm3/sn. olmalıdır. Hava akış hızı 0,25—0,35 m/sn arasında olursa cereyeanlı...

Silikozis Kaderiniz Olmasın…

Meslek Hastalığı
Silikozis; Teşhis, ve Korunma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Giriş Çalışma kaynaklı tozlar akciğer hastalıklarına neden olmaktadır. Riskler; Çalışan toza ne zamandır maruz Çalışanın maruz kaldığı toz miktarı ve Maruz kaldığı bu toz içinde ne kadar silika var durumlarına göre artıp azalmaktadır. Silika tozunu burun ve ağızdan aldıktan sonra, toz akciğerlere kadar iner ve akciğerlerde geri dönüşü olmayan zararlar verir. Bu tip hastalıkların hiçbir semptomu yoktur hastalığa yakalandıktan sonra maruz sonlandırılsa bile hastalık devam edebilir. Silikozis Silikozis silika kristallerinin neden olduğu en önemli hastalıktır. Silika tozlarının akciğere girmesi ile akciğerde akciğer radyografisi ile görüntülenebilen küçük sert nodüllerin oluşmasına neden olur. ...