calismabarisi@gmail.com
Shadow

Etiket: uygun iş

Çalışana uygun iş verilmemesi sonucu iş kazası… Yargıtay Kararı

Çalışana uygun iş verilmemesi sonucu iş kazası… Yargıtay Kararı

İş Güvenliği Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
Hukuk Genel Kurulu         2010/21-468 E.  ,  2010/489 K. Özet:Görevlendirme yapılırken çalışanın yapacağı işe uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir, görev verilen çalışanlara yapacakları iş ile ilgili yeterli eğitim verilmelidir. "İçtihat Metni"  MAHKEMESİ : Gebze 2.İş Mahkemesi TARİHİ : 13.11.2009 NUMARASI : 2009/602 E-2009/729 K. Taraflar arasındaki “maddi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gebze 2.İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 29.07.2008 gün ve 2006/20 E., 2008/553 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 29.06.2009 gün ve 2008/19077 E., 2009/9987 K. sayılı ilamı ile; (“...Dava iş kazası sonucu sürekli işgöremezliğe uğrayan davacının maddi tazminat istemine ilişkindir. Ma...