calismabarisi@gmail.com
Shadow

Etiket: yıllık izin

İşçiye Kullandırılacak İzin Çeşitleri

İş Hukuku
Yazar; Alper YILDIRIM İzin Kavramı: İşyerinde bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak çalışanın dinlendirilmek suretiyle çalıştırlmaması olgusuna izin denir. Burada izin ücretli izin ve ücretsiz izin şeklinde 2 türde karşımıza çıkmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanununda ücretsiz izinle ilgili olarak herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak işçi – işveren arasında yapılmış yazılı bir iş sözleşmesi (anlaşma- mutabakat vb.) veya işyeriyle ilgili olarak yapılmış bir toplu iş sözleşmesi varsa ve bu sözleşmelerde ücretsiz izinle ilgili hükümler yer almışsa uygulamada bu hükümlere uyulması gerekir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse, işçinin mazereti halinde ücretsiz izin kullanabilmesi taraflar (işçi – işveren) arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Diğer taraftan işçinin talebi olmadığı halde eğe...
Gazetecilerin Yıllık İzin Hakkı

Gazetecilerin Yıllık İzin Hakkı

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Yazar;Alper YILDIRIM 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’da basın işi yapanların yasal hak ve sorumlulukları gazetecilik mesleğine göre özel olarak 4857 sayılı İş Kanunundan farklı düzenlenmiştir. Bunlardan en önemlisi de yıllık izin hakkıdır. 5953 sayılı Basın İş Kanunu’nun 21. Maddesinden anlaşılacağı üzere; günlük mevkutelerde çalışan ve günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazeteciye, en az bir yıl (1 yıl) çalışmış olmak koşuluyla, yılda dört hafta tam ücretli izin verilir. Günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazeteciler için ise bu süre altı aylık çalışma dönemleri için 2 hafta olacak şekilde belirlenmiştir.  Gazetecinin 6 aylık çalışma dönemine karşılık 2 hafta yıllık ücretli izin öngörüldüğü için, 2 altı aylık...
Çalışma Hayatında Arabuluculuk

Çalışma Hayatında Arabuluculuk

İş Hukuku
Yazar;Alper YILDIRIM  Aylardır merakla beklenen İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk müessesesi nihayet 25.10.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Peki iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk düzenlemesi çalışma hayatında nasıl bir değişim yaratacak bunu zamanla hep birlikte görüp yaşayacağız. Şimdi sırayla yapılan düzenlemeleri ayrıntılı biçimde inceleyip Arabuluculuk ile ilgili olarak aklınıza gelen tüm soruları yanıtlayalım.  1-Dava açmak için arabulucuya başvurmak şart mı? Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği...