calismabarisi@gmail.com

İş Güvenliği ve Çevre

İş Kazası Sonrası Tazminat Hesabı

İş Kazası Sonrası Tazminat Hesabı

Çalışma yaşamında en çok ortaya çıkan uyuşmazlıklardan bir tanesi de çalışanların iş kazası geçirmesi durumunda alabilecekleri tazminatların belirlenmesidir. İş kazası sonrası işçiler ve işveren açısı...
İSG Eksikliklerinin Bakanlığa Bildiriminden Dolayı Fesih

İSG Eksikliklerinin Bakanlığa Bildiriminden Dolayı Fesih

İş Kazası Geçiren İşçinin Alabileceği Tazminatlar

İş Kazası Geçiren İşçinin Alabileceği Tazminatlar

Meslek Hastalığı Sonrası Maluliyet Raporu

Meslek Hastalığı Sonrası Maluliyet Raporu

İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu

İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu

İş ve Sosyal Güvenlik

Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar

Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar

Yemek paraları İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günl...