calismabarisi@gmail.com

İş Güvenliği ve Çevre

İSG Eksikliklerinin Bakanlığa Bildiriminden Dolayı Fesih

İSG Eksikliklerinin Bakanlığa Bildiriminden Dolayı Fesih

İşyerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Eksikliklerinin Bakanlığa Bildirimi İş sağlığı ve güvenliği kanunun en önemli maddelerinden biri kuşkusuz işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları başlıklı 8. ma...

İş ve Sosyal Güvenlik

İşçinin Çalışma Şartlarının Değiştirilmesi (Yargıtay Kararı)

İşçinin Çalışma Şartlarının Değiştirilmesi (Yargıtay Kararı)

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik İş Hukukunun en tartışmalı alanlarından biri, çalışma koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne bağl...