calismabarisi@gmail.com

Uncategorized

Prime Esas Kazanç Belirlenmesi ve Hangi Aya Dahil Edileceği

Prime Esas Kazanç Belirlenmesi ve Hangi Aya Dahil Edileceği

Prime Esas Kazanç, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uncategorized
Prime Esas Kazancın Belirlenmesi ve Hangi Aya Dahil Edileceği Prime Esas kazancın Belirlenmesi 5510 Sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanunun 4. Maddesi Uyarınca Prime Esas Kazanç Şu Şekilde Belirlenmektedir; Prime esas kazançların hesabında; Hak edilen ücretlerin, Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların, İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınır. 4/1a kapsamında hizmet akdiyle çalışanlar için ücret ve ücret nite...

Halil Kale

Uncategorized
Halil Kale Sorularınız İçin; halil_kale@hotmail.com  Facebook    Twitter  Linkedin Yazarın Diğer Yazılarına Ulaşmak İçin Tıklayın… Akademik Başarıları Makine Mühendisliği(2004-2010) Hukuk Fakültesi(2013-2016) İşletme Yüksek Lisans(2012-2014) Yönetim Doktora (2014-Devam Ediyor) Kitapları; Yargıtay Kararları ile İş Güvenliği Hukuku (Basım Aşamasında) Makaleleri; Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasında İş Güvenliği Kültürünün Değişimi, Onaylı Defter; Doldurulması, Saklanması ve Hukuki Durumu, Çatı Çökmeleri Sonucu Gerçekleşen Mesleki Kayıpların İşyeri Güvenliği Kavramı Kapsamında, Değerlendirilmesi,