calismabarisi@gmail.com

Acil Durum Planında Neler Olmalı?

Acil Durum Planı ve Acil Durumlara Hazırlık Nasıl Olmalı?

Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com

Acil Durum; işyerinde meydana gelen ve acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.(Deprem, Yangın, Kimyasal Sızıntı, Patlama vs.)

Acil durumlara karşı en iyi hazırlık onlar meydana gelmeden iyi bir organizasyon yapıp acil durumların etkilerini en aza indirmektir. Acil durum planı çalışanların yanında işyeri malları ve binasını da korur.

Acil Durum planında neler olmalıdır?

 • İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar
 • Acil durumların büyümesini önleyecek tedbirler
 • Tahliye prosedürü
 • Acil kaçış rotaları, krokiler, güvenli alanlar
 • Acil durumlarda görevlilerin ad soyadları ve iletişim bilgileri
 • Acil durumda kritik işleri yapacakların(elektrik, kimyasal vs. tesislerin kapatılması, yangına tüplerini kullanacaklar veya tahliye bitene kadar açık durması gereken tesisler vs.) görev tanımları ve yapacakları işlemler.
 • Kurtarma ve ilkyardım müdahalesi yapacakların görevleri
 • Çalışanların iletişim ve önemli sağlık bilgileri (kan grubu vs)

Acil durum ekibi;

 • Acil durum sorumlusu ve koordinasyon görevlisi belirlenmeli
 • Her ekipte ekip başı bulunmalı
 • Arama kurtarma tahliye konusunda Çok Tehlikeli sınıf için her 30 Tehlikeli sınıf için her 40 Az Tehlikeli sınıf için her 50 çalışan için 1 kişi görevlendirilmeli
 • Yangınla Mücadele konusunda Çok Tehlikeli sınıf için her 30 Tehlikeli sınıf için her 40 Az Tehlikeli sınıf için her 50 çalışan için 1 kişi görevlendirilmeli
 • İlkyardım konusunda Çok Tehlikeli sınıf için her 10 Tehlikeli sınıf için her15 Az Tehlikeli sınıf için her 20 çalışan için 1 kişi görevlendirilmeli
 • Her ekip uzmanlık alanına uygun eğitime tabi tutulmalı ve gerekli donanım verilmeli

Acil durum alarmları nasıl olmalı?

 • Çalışanlar tarafından bilinebilecek ve diğer alarmlardan farklı bir sinyal olmalı
 • Elektrik kesilse bile alarm çalmaya devam etmeli

Organize ve etkili olamayan bir tahliye çalışanların yaralanmasına kafalarının karışmasına yol açabilir bu nedenle;

 • Hangi durumlarda çalışanlar tahliye edilmeli
 • Tahliyeye karar verecek tahliyeyi organize edecek, tahliye sonrası sayım yapacak etkili bir organizasyon
 • Etkili ve çalışanlar tarafından rahatlıkla tanınıp ulaşılabilecek tahliye yolları
 • Acil durumda kendini kurtarabilecek yetenekte olan kritik tesisleri(elektrik, kimya, doğalgaz, su vs.) tesisleri kapatabilecek çalışanlar

Acil çıkış yolları ve kapılar nasıl olmalıdır?

 • Açıkça işaretlenmiş olmalı
 • Acil çıkış kapısı veya yolunu kullanacak kişi sayısına uygun büyüklükte olmalı
 • Sürekli açık ve engelsiz olmalı
 • Acil çıkış yolu ve kapısını kullanacak kişiye ayrı bir tehlike oluşturmamalı

Tahliyeden sonra sayım; Tahliyeden sonra sayım tehlikeli alanda kalan personeli belirleme ve vakit kaybetmeden kurtarma prosedürünü başlatma açısından önemlidir bu amaçla;

 • Toplanma alanları belirlenmeli
 • Kişiler sayılmalı ve kayıp kişilerin adları ve son bulunduğu yerler belirlenmeli
 • Çalışan olmayan kişilerin sayımı için yöntem geliştirilmeli
 • Acil durumun büyümesine karşın çalışanlar güvenli yerlere nakledilmeli

En iyi acil durum planı, plan oluşturma sürecine çalışanların da dâhil olduğu, hangi çalışanın nasıl davranması gerektiğinin belirtildiği ve eğitildiği planlardır. Plan hazırlandıktan sonra tüm çalışanlar plandan haberdar olmalı ve acil durum anında, acil durum öncesi ve sonrasında ne yapmaları gerektiğini bilmeleri gerekmektedir.

Çalışanlara verilecek acil durum eğitiminde şunlar olmalıdır;

 • Çalışanların sorumlulukları
 • Tehlikeler ve koruyucu önlemler
 • Uyarı ve iletişim sistemleri
 • Tahliye prosedürü
 • Genel acil durum ekipmanlarının kullanımı
 • Acil durumda sistemleri kapatma prosedürü

Tatbikat;

 • İşyerlerinde en az yılda 1 defa tatbikat yapılmalı
 • Tatbikatta güçlü ve zayıf yönler belirlenir
 • Tatbikat sonunda rapor hazırlanır

 

Kaynaklar;

 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • How to Plan for Workplace Emergencies and Evacuations, OSHA 3088

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.