calismabarisi@gmail.com

Çalışanları Motive Etmek 2; Bt Group ve Kamyon Fabrikası Örneği, Motivasyon Çeklisti

Çalışanları motive etme konusunda neler etkilidir?

Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com

Çalışanlarınızı motive etmek istiyorsanız şu faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir çünkü çalışanların motivasyonu çalışma alanını ve çalışanlarınızı etkiler;

 • Yapılan İş
  • İşin yapısı
  • Yönetim Şekli
  • Güvenlik kültürü
  • Çalışma ilişkileri
 • İşyeri
  • İşyerinin büyüklüğü
  • İşyerinin konumu
  • Doğal tehlikeler
 • Çalışma Gücü
  • Çalışan sayısı
  • Çalışanların kültürleri arasındaki farklılık
  • Çalışma türleri(Alt işverenlik, geçici işçi vs)
  • Çalışma Şekli(Vardiya vs.)
  • Dışarıda olan çalışanlar

Yukarıda belirtilen faktörler uygulanacak metodun seçilmesi, iletişimde bulunacak kişinin seçilmesi, denetim şekli seçimi konularında önemlidir. Örneğin yüksek riskli, sendikasız, bölgelere ayrılmış bir çalışma alanında çalışanların olduğu bir işyerinde sahadan yeterli bilgi alabilmek için her bölgede düzenli aralıklarla toplanan isg komitesi kurulup bölge temsilcilerinin bu komitelerde bilgi aktarımı sağlanabilir ve bu bölgelerde sağlanan bilgiler işyerinin iş güvenliği kurulunda kullanılabilir. Küçük çalışma alanı içerisinde az çalışanı olan bir işyerinde ise iş güvenliği temsilcileri çalışanlarla bire bir konuşarak çalışanların katılımını sağlayabilirler.

Çalışanlara hangi konularda danışılmalıdır?

Çalışanlara onların sağlık ve güvenliği etkileyecek tüm konularda danışılması gerekmektedir bu işyerinden işyerine göre değişiklik gösterir.

Genel olarak şu konularda danışılabilir;

 • Çalışanın güvenliğini etkileyecek yeni prosedürler, yeni çalışma şekli, yeni ekipman gibi tüm değişiklikler, örneğin vardiya değişimi,
 • İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yeterliliği
 • İşyerinde bulunan riskler, sınır değerler
 • İş güvenliği eğitimi planlaması
 • Yeni teknolojilerin getirdiği güvenlik sistemleri

Risk Değerlendirmesi

İşverenlerin işyerlerinde çalışanları etkileyecek riskleri değerlendirmesi ve önlemler alması yasal yükümlülükleridir.

Risk değerlendirmesi çalışmaları sırasında çalışanlara ve çalışan temsilcilerine de danışılmalıdır bu çalışanları motive etmek için önemli bir yoldur. Çalışanlar işyerlerinde riskleri ve bu risklerin bertaraf edilmesinin en kolay yöntemlerini bilebilirler, ayrıca çalışmalara katılarak riskleri ve bertaraf yöntemlerini anladıklarından önlemlere daha sadık olurlar.

Bu her risk değerlendirilmesi güncellenmesinde çalışanlara sorulacak anlamına gelmemelidir, bu genel risk değerlendirmesi sırasında çalışanlara danışılmalıdır anlamına gelmektedir.

Çalışanlara danışılmasında yukarıda sayılanlar konular dışındaki konularda da danışılabilir knu sayısında sınırlama bulunmamaktadır özellikle şu konularda danışılmalıdır;

 • İş kazaları, risk değerlendirmesi acil durum planı
 • Alınan önlemlerin etkililiği
 • Çalışanların tecrübeleri

Özellikle çalışanların fikirleri ve önerileri alındıktan sonra çalışanlara geri dönüş yapılması önemlidir. Sağlık konuları ile ilgili tehlikeleri bulmak ve önlemek konusunda doğru hamle yapmak için çalışanların görüşünü almak güvenlik konularına göre daha önemlidir çalışmalar sağlık konularında çalışanların daha doğru bilgiler verdiğini göstermiştir.

Örnek Olay: BT Group

Bt Group 170 ülkede yatırımı bulunan 100000’e yakın çalışanı bulunan bir şirkettir. BT grubunda da diğer guplarda olduğu gibi mental problemler gittikçe büyüyen problemlerdendir. BT grubunda stres önemli derecede zaman kaybına yol açmaktadır ve BT bunu önemli bir problem olarak görmüştür. Çalışanların bu konuda sağlık güvenliik yönetimine katılmaları ve problemin çözümüne yardımcı olmaları ve BT grubunda strese bağlı devamsızlığı azaltmak, çalışma verimini artırmak amaçlanmıştır.

Bt grubun iletişim ve iş güvenliği konusunda çok iyi uzmanları bulunmaktadır ve bu uzmanları kullanarak çalışanlara iş güvenliğinin önemi konusunda farkındalık yaratmak için mesajlar gönderilmiştir. Örneğin perkaende sektöründe çalışanlara en çok kullandıkları iletişim araçları olan rayo kanalı ve plazma ekranları aracılığıyla, fiber kablo çalışanlarına ise şirket içi dergilerle bu mesaj gönderilmiştir.

3 ay sonra yapılan araştırmada çalışanların;

 • %68’i mental sağlık ile ilgili yeni bir şey öğrendiğini belirtmiş,
 • %56’sı tavsiyelerin bir kısmını uyguladığını belirtmiş,
 • %51’i ise kendi mental sağlığı açısından gelişim gösterdiğini belirtmiştir.

BT’nin bu çalışmada stratejisi şu şekildedir;

 • Proaktif olarak çalışanların mental sağlığını iyileştiric çalışmalar yapmak ve menatl sağlığı tehdit edici riskleri ortadan kaldırmak
 • Mental problemi önceden tespit edip tespit edilen çalışanlara destekte bulunmak
 • Mental problem yaşayan çalışanların tedavisine yardımcı olmak

Sonuçlar

Bu tip çalışmalarda kesin sonuçlar almak çok zordur veya çok uzun zamana yayılmıştır buna rağmen 4-5 yıl içerisinde market sektöründe strese bağlı devamsızlık %30 oranından azalmıştır.

Ne zaman danışılmalı?

Danışma zamanı konusunda yasal bir limit bulunmamaktadır ama çalışanlara iyi bir zamanda danışılmalıdır. İyi bir zamanla çalışanlara problemin yeterli anlatıldığı çalışanın katılımı için yeterli zaman verildiği ve çalışana geri dönüşün yeterli uzunlukta olduğu zaman dilimi kastedilmektedir.  Çalışanları düzenli olarak fikirlerinin alınması tavsiye edilebilir çalışanların düzenli olarak fikirlerine başvurulduğunda potansiyel tehlike kaynakları da daha rahat görülebilir.

Fikir alma süresinin uzunluğu yapılan işe, çalışan sayısına ve fikir alma yöntemine bağlıdır. Çalışanlar tarafından getirilen öneriler değerlendirilme ve uygun zamanda çalışanlara dönüş yapılmalıdır bu işvereni güvenilir yapar ve çalışanların başvurularının dikkate alındığı düşüncesini oluşturur.

Çalışan Temsilcisi

Çalışan temsilcisinin çalışanlarla işveren arasında iletişim tam olarak sağlayabilmesi için tam donanımlı ve eğitimli olması gerekmektedir.

Çalışan temsilcisine verilecek eğitimde şunlar olmalıdır;

 • İşyerindeki rolü
 • Katılacağı toplantılar
 • İşverene veya iş güvenliği uzmanına işyerindeki sorunlarla ilgili nasıl bilgi vereceği
 • İş güvenliği mevzuatı
 • Tehlikeler nasıl tanımlanır ve minimize edilir.
 • İş güvenliği alanında son teknolojiler
 • İş kazası nasıl incelenir işyerindeki eksiklikler nasıl tespit edilir.
 • Çalışanlarla nasıl iletişim kurması gerekir.

Saha Çalışması

Kamyon Fabrikası;

İngiltere’nin kuzey doğusundan bulunan bir kamyon üretim şirketi gürültü ve titreşim konusunda çalışanların fikrini almak istedi, ama 78 çalışana dağıttığı formlardan sadece 2 tanesinin geri dönüşü yapıldığından bu işin o kadar da kolay olmadığının farkına vardı.

Bu durum üzerine yönetimin yaptığı araştırmalar sonucu çalışanların kendilerine form doldurtulmak istenmesine şüpheyle yaklaştıklarını ortaya çıktı ve yönetim eğer bu konuda başarılı olmak istiyorsa çalışanların güvenini kazanmanın çok önemli olduğunu fark etti ve çalışanlara titreşimin zararlarını anlatan eğitimler düzenlendi ve onlara, çalışanların yardımı olmazsa başarılı olunamayacağı anlatıldı. Proje lideri daha sonra formları yeniden verdiklerinde nerdeyse tamamının doldurulduğu ve iade edildiğini belirtti.

İşyerinde titreşim oluşturan ekipmanlar toplandı ve daha az titreşim oluşturan yeni ekipmanlarla değiştirildi ve çalışanlara riskler ve kaçınma yöntemleri anlatıldı.

Şirket daha sonra çalışma alanında çalışanların istediği fikirleri yazabilecekler öneri panoları koydu her hafta ekipler panoları kontrol ettiler ve kendilerini ilgilendiren fikirleri not ettiler ve her çalışana ait olan öneri kartının ancak kart sahibinin öneriden tatmin olduğunda kaldırması ilkesi benimsendi.

Sonuç

6 aylık süre içinde yüzlerce öneri geldi ve bunlardan birçok gelişme hayata geçirildi. 12 ay sonunda gelime inanılmazdı çalışanlar önce panolara yazmakta tereddüt etti ve yazdıkları sonucunda gelişmeler olduğunu görünce bu tereddütleri yok oldu bir sürü geri dönüş oldu.

Sonuç olur yöneticiler işe devamsızlığın azaldığını, çalışanların daha mutlu olduğu ve daha kaliteli ve verimli üretim yapıldığını belirttiler.

 

Çalışan Motivasyonu Çeklisti;

 • Çalışanları motive etmek ve fikirlerini almak için yeterli zamanın, kaynağın olduğundan emin ol
 • Çalışan temsilcisi aracılığıyla mı yoksa direk işveren olarak kendin mi çalışanlarla görüşeceğine karar ver
 • Çalışan temsilcini eğit
 • Çalışanlara neyi danışacağından emin ol
 • Çalışanlara danışma zamanını iyi seç ki karar vermeden önce düşünecek vaktin olsun
 • Çalışanların fikrini almak için uygun bir yöntem seç
 • Çalışanların fikirlerine cevap vermek için bir yöntem seç
 • Fikir almak için malzemelerini(not defteri , kalem, danışma formu vs.) hazırla
 • Çalışanlarla senin aranda oluşabilecek fikir ayrılıklarına önceden hazırlıklı ol

Kaynak;

Involving your workforce in health and safety, Health and Safety Executive , HSG263 (First edition with amendments) Published 2015, ISBN 978 0 7176 6227 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.