calismabarisi@gmail.com

İş Kazası Geçiren İşçinin Alabileceği Tazminatlar

İş Kazası Geçiren İşçinin Alabileceği Tazminatlar

Çalışma hayatında her ne kadar kimse istemese de iş kazaları yaşanabilmektedir. İş kazası geçiren işçiler doğal olarak kazaya neden olan kişilerden çeşitli taleplerde bulunmaktadır, çünkü işçi iş kazası nedeniyle iyileşene kadar çalışamamıştır, bu durumun yanı sıra işçi iş kazası nedeniyle çalışma gücünün bir kısmını kaybetmiş de olabilir, diğer taraftan işçinin ve ailesinin iş kazası nedeniyle yaşadığı üzüntü, korku ve endişe de vardır tüm bu hususların kusurlu taraflarca tazmin edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Tazminat Talebinin Dayanağı

İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesi bulunmaktadır, söz konusu sözleşmenin kendine has özellikleri bulunmaktadır sözleşmenin 2 tarafının (işçi, işveren) da sözleşmeden ve kanundan kaynaklanan yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden bir tanesi de Borçlar Kanunun 417. Maddesinde belirtilen; “İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.” Hükmüdür. Söz konusu hükme göre işçinin tazminat talebinin dayanağı sözleşmeye aykırılıktır, yani işverenin işçisini koruma görevini tam olarak yerine getirmemesidir.

Maddi Tazminat

İşçinin isteyebileceği maddi tazminat işçinin kazadan dolayı yaşadığı gelir kaybı kadardır, yani işçi hiç kaza geçirmediyse ne kadar para kazanacaktı ve kaza geçirmesinden dolayı ne kadar kazandı bu iki hesaplama arasındaki fark işçiye verilecek maddi tazminat tutarıdır. Söz konusu tazminatın hesaplanması için eğer işçi kaza sonucu vefat etmediyse; işçinin yaşı, geliri, meslekte kazanma gücü kaybı oranı, eşinin çalışma durumu, çocuk sayısı gibi verilere ihtiyaç duyulmaktadır bu verilerden en önemlisi meslekte kazanma gücü kaybıdır, çünkü kazalı işçinin alacağı tazminat tutarı meslekte kazanma gücü kaybı oranına göre değişiklik göstermektedir. İş kazası nedeniyle tazminat talep etmeden önce meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespiti yapılması gerekmektedir. Söz konusu tespitin nasıl yapılacağını İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu yazımızdan öğrenebilirsiniz. Çalışan maddi tazminat olarak işverenden şu hususları isteyebilir;

 • Hiç çalışamadığı dönem için SGK geçici iş göremezlik parası vermemişse ücretin tamamını,
 • Çalışabildiği ama çalışma gücünün bir kısmını kaybettiği dönem için ise ücretinin çalışma gücünü kaybettiği kısım kadarını,
 • İşçi başka bir kişinin bakımına muhtaç hale geldiyse bakıcı masrafları,

Unutulmamalıdır ki işçi SGK’dan ilk peşin sermaye değerli gelir almışsa bu gelir tazminattan düşülecektir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı istenebilecek maddi tazminat türlerinden biridir, fakat söz konusu tazminat işçinin ölümü halinde yakın akrabaları tarafından istenebilir, çünkü yakın akrabalarına vefat eden işçi aldığı ücretle destek olmaktadır ve işçinin vefatı ile bu destek kesilmiştir. Bu tazminatı isteyebilecek kişiler ise vefat eden işçinin;

 • Eşi
 • Belirli yaşa kadar çocukları,
 • Belirli durumlarda anne ve babası,
 • Bakmakla yükümlü olduğu veya baktığı diğer kişiler,

Söz konusu tazminat da hesaplanırken maluliyet oranı %100 alınarak hesaplama yapılmakta ve yine tazminat isteyen kişilere maaş bağlanmışsa bu maaşların ilk peşin sermaye değeri tazminattan düşülmektedir.

Manevi Tazminat

İş kazaları sonrası, kazalı işçi ve/veya işçinin yakınları kaza nedeniyle elem duymak ve üzülmektedirler. Her ne kadar manevi üzüntü para ile satın alınamayacak da olsa bir nebze olsun teselli için üzüntü duyan kişilere bir miktar para ödenmektedir bu para ise manevi tazminattır. Manevi tazminat maddi tazminat gibi hesaplama yapılarak belirlenen bir tazminat türü değildir bu tazminatı hâkim belirlemektedir.

Sonuç

İşyerlerinde iş kazalarının yaşanmaması en büyük temennimiz olmakla beraber, yaşanması durumunda işçiler veya ailesi çalışanın kaza geçirmesinden dolayı mahrum kaldığı gelirleri ve yaşadığı elem ve üzüntünü karşılığı olarak da manevi tazminatı isteyebilmektedir. Söz konusu talepleri işverenin kabul etmemesi durumunda dava açma zorunluluğu doğmaktadır. İş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarının zamanaşımı ise iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır.

Konu ile ilgili sorularınızın bulunması halinde yorum kısmına yazabilirsiniz…

2 Comments

 • Korkmaz kerdiğe

  İy günler efendim en 8 ayın 5 de inşaat’ta iç kazası geçirdim yaklaşık 50 gün iş kazası nedeniyle rapor verdiler şuan bile raporluyum fakat iş kazazı nedeniyle sigorta bana 4. 300 tl ödeyecek ve halen ödenmemiş benim 50 gün kaza geçirmeden önce günlük kazancım 450 tl idi şimdi bu kaza nedeniyle boş geçen öcretin taöamlanması için iş yerinin bana her hangi bir ödeme yapmaxı aramadı sormadı kaza geçirdiğim esnada bir sağlık kuruluşuna dahi götürmediler kendi çabalarımla evimin yakınında hastaneye gittim ayağım kırıldı ve şuan halen raporluyum bu kaybı nasıl alabilirim

  • admin

   Merhaba geçmiş olsun öncelikle maluliyet oranınızın olup olmadığını tespit ettirmeniz gerekmektedir, daha sonra maluliyet oranınız ile tazminat talep edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.