calismabarisi@gmail.com

Klorla Çalışmalarda Güvenlik

Klorla Çalışmalarda Güvenlik

Yazar;Halil Kalehalil_kale@hotmail.com

KLOR KULLANIM ALANLARI;

 • Su temizleme
 • Kanalizasyon temizliği
 • PVC plastik üretimi
 • Kimyasal karışımlar
 • Metal Yoğunlaştırma işleri

KLOR ÖZELLİKLERİ

 • Sıvılaştırılabilir basınçlı gazdır.
 • Varillerde, tankerlerle satılmaktadır.
 • 1000 ppm konstantrasyonda yeşil/sarı bir gazdır.
 • Sıvı halde turuncudur.
 • 0,02-0,3 oranında havada bulunduğunda ağır bir koku yayar.
 • Oksitleyici bir gazdır
 • Akut ve kronik etkileri olan çok zehirleyici bir gazdır.
 • Aşındırıcıdır.

Klor Kimyasal Özellikleri

 • Sıvıdan gaza kaynama noktası -340 C
 • Donma Noktası -1010 C
 • Havadan daha ağır 2,5/1 oranında
 • 1 Hacim sıvı 460 hacim gaza eşittir.
 • 200 C’de tank basıncı 85psig’dır.
 • Suda yavaş çözünür.
 • Tutuşturucudur yanmayı hızlandırır
 • Kimyasal olarak reaktiftir
  • Metallere etki etmesi için suyla karıştırılarak asit oluşturulur.
  • Organik, sıkıştırılabilir ve azot bazlı maddelerle bazen çok tehlikeli reaksiyonlara girer.
  • Hidrokarbondan, temizlik solventlerinden ve tinerden, yağdan ve gresten uzak tutulmalıdır.
 • Kuru klor aşındırıcı değildir, ıslak klor aşındırıcıdır.
 • Hidroklorik asitle klorun birleşimi birçok metali aşındırır.
 • Klor gazının vücuda, göze teması tahriş edici sonuçlar doğurur.

İLK YARDIM

Soluma

 • 30 ppm’de; nefes alamada zorluk, göğüs ağrısı, kusma
 • 40-60 ppm’de; Akciğerde şiddetli aşınma ve su toplanması
 • 50 ppm altı uzun maruziyette; bilinç kaybı ve ölüm
 • 100 ppm ölümcül dozdur.
 • 30 dakika maruziyet için ölümcül doz 300-400 ppm’dir.
 • Soluma Önlemleri
  • Klora maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır
  • Nefes alma durmuşsa suni nefes desteği sağlanmalıdır.
  • Kalp atışı yoksa kalp masajı yapılmalıdır.
  • Acil yardım çağırılmalıdır.

Vücuda Temas

 • Klor gazı temasıKlor gazı asit gibi deriyi tahriş eder
  • Maruz kalan bölge 20 dakika boyunca su ile yıkanmalıdır
  • Doktor önerisi olmadan merhem sürülmemelidir.
 • Sıvı Klor Teması
  • Sıvı klor vücuda temas ettiğinde gaz formuna geçer ve gazın yaptığı etkiyi gösterir
  • Maruz kalan bölge 20 dakika boyunca su ile yıkanmalıdır

Göze Temas

 • Göze klor teması körlüğe neden olabilir.
 • 20 dakika boyunca göz açık şekilde suya tutulmalıdır.
 • Göz suya tutulma işlemi bitmeden maruz kalan kişiye başka işlem yapılmamalıdır.

DEPOLAMA

Depolama tankları uygun işaretli sızdırmaz olmalı kolayca ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmelidir. İdeal sıcak 10-270 C arasıdır, sıcaklık kaynaklarında uzak olmalıdır. Uygun havalandırma sistemi olmalı ve detektör bulunmalıdır. Konteynırlar devrilemeyecek şekilde olmalıdır.

TÜPLÜ DEPOLAMA

Tüp Valfleri

 • Metal temas mühürleri
 • Sızıntı önleyici dış kap dikkat edilmelidir.
 • Valf açma prosedürü
  • Valfin kapalı olduğundan emin ol
  • Valf dış kabını çıkar ve valfin temiz ve kuru olduğundan emin ol
  • Valfi uygun şekilde bağla
  • Bağlantıları sağlamlaştır
  • Valfi kısa süre aç ve kapat ve sızıntı olup olmadığını sıvı amonyak bileşikleri ile kontrol et
 • Valf Kapatma Prosedürü
  • Tüpün boş olduğundan emin olduktan sonra tüp valfini kapat
  • Hatta klor olmadığından emin ol ve üst vanayı kapat
  • Bağlantıları çıkar ve amonyak bileşikleri ile sızıntı kontrolü yap
  • Tüpü çıkar
  • Tüp valf başlığını tak

Tüp Özellikleri ve Dizaynı

 • ¼ inç çelik kaplama
 • Valf koruyuculu
 • Sıvı ve gazı homojen dağıtabilen
 • Yüksek basınç korumalı valfi olan

Tüpleri Taşıma

 • Normal Taşıma
  • Dik olarak taşınmalı
  • Valf kapağı kapalı depolanmalı
  • Kullanırken ve depolarken tüpün düşmesi engellenmeli
 • Acil durumda tüp taşıma
  • Tüpü izole et
  • Sızıntıyı durdur
  • Durdurulamıyorsa sızıntıyı uygun yere aktar

TANK İLE DEPOLAMA

 • 3/8 inç çelik kaplı 650 kg ağırlığında tank olmalı
 • Tank kapasitesi 907 kg olmalı
 • Valf koruyucusu olmalı
 • Ortadan sıvı şekilde tepeden ise gaz şekilde tahliyeye izin verecek valf bulunmalı
 • 6 adet aşırı basınç valfi bulunmalı (her tarafta 3 adet)
 • Tank taşıma
  • Normal taşımada, tank yatay taşınmalı ve yuvarlanmaya karşı önlem alınmalıdır, valflerin dış kapakları kapalı olmalı üst valf gaz için orta valf sıvı için olmalıdır.
  • Acil durum taşımalarında, kaynağında sızıntı durdurulmalı, durdurulamıyorsa uygun şekilde toplanmalıdır.

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

Tüpleri değiştirme işi

 • Koruyucu gözlükler
 • Çalışanı pislik ve darbeden koruyacak eldiven
 • Kolay ulaşılabilir aşındırıcı sıvılar için respiratör
 • Çelik burunlu ayakkabı

Küçük sızıntılarda

 • Tam yüz maskesi ve tam korumalı kimyasal kıyafet

Büyük Sızıntılarda

 • Kendinden oksijenli yüz maskesi ve tam korumalı kimyasal kıyafeti

SIZINTILARA KARŞI MÜCADELE ADIMLARI

 • Aksiyon planı oluştur ve uygulama yap
 • Etkilenen ve etkilenmesi muhtemel alanların güvenliğini sağla
 • Atacağın adımlardan insanları haberdar et
 • Sızıntının büyüklüğünü değerlendir
 • Sızıntı ile baş edebilme kapasiteni değerlendir(Çalışan, ekipman, eğitim)
 • Mücadele et
 • Yardım çağır

Valf veya Küçük Sistem Sızıntıları

 • Sızıntıyı kaynağında durdur(gerideki vana)
 • Eğer vana kapanmıyorsa vana koruyucusunu tak
 • Tankı veya tüpü işaretleyerek malzeme temin eden yere bildir.
 • Sızıntı durdurulamıyorsa sızan kimyasalı topla

Tank veya Büyük Sistem Sızıntıları

 • Acil durum planını harekete geçir
 • Acil yardım birimlerini çağır
 • Alanı çalışan ve insanlardan temizle
 • Bilgi için tedarikçiyi çağır

Kaynaklar

 • Chlorine safe handling, Gander Workshop NL, 21 March 2007

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.