calismabarisi@gmail.com

Sığınma Odası Tebliği Neler Getirdi

Sığınma Odası Tebliği Neler Getirdi

Yazar;Halil Kalehalil_kale@hotmail.com

Bilindiği üzere sığınma odaları ile ilgili tebliğ 08.04.2017 günü resmi gazetede yayınlanmış olup işverenlerin söz konusu tebliğe hazırlık yapmaları için yaklaşık 1 senelik geçiş dönemi öngörülmüştür. Peki işverenler bu geçiş döneminde neler yapacak? Aşağıda işverenler ve isg profesyonellerinin yapması gerekenler anlatılmıştır.

 

Sığınma Odası Kurulacak İşyerleri

 • İşyeri;
  • Yeraltı maden işyeri ise
  • Hazırlık çalışması hariç üretim yapılan çalışma alanı kuyu dibine 700 metreden uzaksa
  • Hazırlık çalışması hariç üretim yapılan çalışma alanı yeryüzüne 700 metreden uzaksa sığınma odası kurulması zorunludur.
 • Yukarıdaki şartları sağlamayan yeraltı maden işyerlerinde işveren acil durum senaryosuna göre sığınma odası kurulup kurulmayacağını kararlaştırır.

Sığınma Odası Sayısı

 Tebliğe göre sığınma odası sayısını işveren;

 • Temiz hava giriş yolları
 • Çalışan sayısı
 • Sığınma odası kapasitesi
 • Muhtemel Acil durum senaryolarını göz önünde bulundurarak belirler.

Sığınma Odası Özellikleri

 • Hazırlık çalışması hariç üretim yapılan çalışma alanına uzaklığı en fazla 700 metre olmalı
 • Hayat hattı ile erişime mümkün olmalı
 • Sığınma odasının dışarısında; sesli ve ışıklı uyarılar, sığınma odasının çevresinde reflektör şerit bulundurulmalı
 • Sığınma odalarının kapıları dışarıya doğru açılmalı
 • Sığınma odası ve sığınma odasının bütün elemanları yanmaz malzemeden yapılmalı
 • Dayanım
  • Sığınma odalarının bulunduğu alan oluşabilecek süreksizliklere karşı uygun tahkimat ile sağlamlaştırılmalı
  • Sığınma odası ve bütün elemanları dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı ve sağlam yapıda olmalı
  • Sığınma odalarının tavan, taban ve yan bölmeleri olmak üzere tüm gövdesi en az 5psi’lik patlama basıncına dayanıklı olacak şekilde inşa edilmeli veya kurulmalı
 • Hava
  • Sığınma odası, madenin basınçlı hava hattına bağlanmalı
  • Sığınma odası, zehirli veya boğucu gazların içeri girmesini engelleyecek şekilde sızdırmaz yapıda olmalı
  • Odada basınçlı havayı gerektiğinde kapatmak için kapama vanası bulunmalı
  • Maden basınçlı havasının kesilmesi durumunda içeride güvenilir oksijen kaynakları bulundurulmalı
  • Sığınma odasına oksijen sağlanırken, kişilerin sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde karbondioksit ve karbonmonoksitin de seyreltilmesi veya filtrelenmesi sağlanmalı
  • Oda içinde olması gereken asgari ve azami gaz değerleri O2için en az % 19, CO için en fazla 35 ppm ve CO2 için en fazla % 0,5 olmalı ve seyyar ölçüm cihazları ile sürekli izlenmeli
  • Dışarıdaki kirli havanın oda atmosferine sızmaması için odalarda pozitif basınç sistemi olmalı
 • Enerji
  • Odalarda; klima, hava temizleme, nem alma, aydınlatma, uyarı ışıkları, haberleşme, gaz izleme sistemleri ve sığınma odasındaki diğer elektrikli ekipmanlar için en az 36 saate kadar yedek enerji kaynağı bulundurulmalı
 • Termal Konfor
  • Sığınma odasında, içinde bulunan kişilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermeyecek şekilde termal konfor şartları sağlanmalı
  • Sığınma odası içerisindeki hissedilen sıcaklığın 35oC’yi geçmemesi sağlanmalı ve seyyar ölçüm cihazları ile sürekli izlenmeli
 • İletişim
  • Sığınma odası ve yerüstü arasında görsel ve/veya sesli iletişimin kurulmasına imkân sağlanmalı
 • Sığınma Odasında Bulunması Gerekli Malzemeler
  • İşyerinde görevli işyeri hekiminin görüşleri doğrultusunda belirlenen ilk yardım çantası
  • Sığınma odasını kullanacak kişi sayısı ve sığınma odasının kullanılacağı gün sayısı dikkate alınarak yeterli miktarda son kullanma tarihi geçmemiş içme suyu ve istenildiği takdirde odalarda kuru gıda
  • Portatif yapıda kimyasal tuvalet, oturma yerleri, yangın söndürücüler
 • Sabit Sığınma Odaları
  • Sağlam dayanıma sahip ve dışarıdan zehirleyici, boğucu ve patlayıcı gaz sızıntısı olmayacak şekildeki kayaç içerisine kurulmalı
 • Taşınabilir Sığınma Odaları
  • Sağlam dayanıma sahip güvenli bölgelere kurulmalı
  • Tasarımı, odaların nakliyesine izin verecek şekilde yapılmalı
  • Darbe, patlama ve sıcaklığa karşı dayanıklı uygun gözetleme penceresi bulundurulmalı
  • Acil durumlarda kullanılmak üzere çıkış kapısından farklı yönde olacak şekilde acil çıkış kapısı bulundurulmalı

Sığınma Odası Kontrol ve Bakımı

 • Kontrol süresi
  • Sığınma odasının kontrol ve bakımları kullanım kılavuzunda belirtilen sürelerde yapılır. Bu sürenin 6 aydan fazla olması durumunda ise kontrol ve bakımlar en geç 6 ayda bir gerçekleştirilir.
  • Sığınma odası ilk kuruluduğunda kontrolü yapılır.
  • Sığınma odasının yeri değiştirildiğinde kontrolü yapılır.
  • Sığınma odasının uzun süre kullanılmaması, arızalı olması, kullanılmasını engelleyecek iş kazası yaşanması durumunda odanın kontrolleri yapılır.
 • Kontrol sonunda Sığınma odasının güvenli olduğunu gösteren, 6 ncı maddede belirtilen teknik özellikleri de içerecek şekilde hazırlanan bir belge düzenlenir.
 • Sığınma odasının bakımları kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklarla imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işveren tarafından görevlendirilmiş, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişilerce yapılır.
 • Sığınma odasının kontrol ve bakımında görevli çalışanlara, her vardiyada en az bir kişi olacak şekilde işverence eğitim sağlanır. Söz konusu eğitimlerin birincisi sığınma odalarının kurulumu sırasında üretici ya da kurulumu yapan firma tarafından, diğer eğitimler ise 6 ayda bir işverence belirlenen yetkili kişiler tarafından verilir.

SIĞINMA ODASI TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ TARİH

01.07.2018

Kaynaklar;

Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.