calismabarisi@gmail.com

Silikozis Kaderiniz Olmasın…

Silikozis; Teşhis, ve Korunma

Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com

Giriş

Çalışma kaynaklı tozlar akciğer hastalıklarına neden olmaktadır.

Riskler;

 • Çalışan toza ne zamandır maruz
 • Çalışanın maruz kaldığı toz miktarı ve
 • Maruz kaldığı bu toz içinde ne kadar silika var durumlarına göre artıp azalmaktadır.

Silika tozunu burun ve ağızdan aldıktan sonra, toz akciğerlere kadar iner ve akciğerlerde geri dönüşü olmayan zararlar verir. Bu tip hastalıkların hiçbir semptomu yoktur hastalığa yakalandıktan sonra maruz sonlandırılsa bile hastalık devam edebilir.

Silikozis

Silikozis silika kristallerinin neden olduğu en önemli hastalıktır. Silika tozlarının akciğere girmesi ile akciğerde akciğer radyografisi ile görüntülenebilen küçük sert nodüllerin oluşmasına neden olur. Silikanın yoğunluğuna göre akut silikozise neden olabilir bu durumda hastalık kısa sürede başlar ve birkaç ay içinde öldürür.

Hastalığın ana belirtileri öksürük ve nefes almada zorluk çekmektir. Silikaya maruz kalan çalışanlar silikozise yakalanmasalar bile akciğer kanseri, tüberkiloz ve böbrek hastalıkları açısından daha risklidirler.

 

Resim: Silikozisli akciğer

Kronik Obstruksif Akciğer Hastalığı(KOAH)

Silika kristallerine maruz kalan çalışanlarda KOAH hastalığı da ortaya çıkabilir bu hastalıkta akciğer hava akışı azaları ve nefes almada güçlük, şiddetli ve kronik öksürüğe neden olur.

Silika hangi sektörlerde bulunur?

 • Madencilik
 • Taş Ocağı
 • Döküm işleri
 • Tuğla, kiremit işleri
 • Patlatma ve tünel açma işleri
 • İnşa amaçlı beton kesim işleri
 • Silika tozu kullanan tüm sektörler(seramik vs.)

Resim:Silikozis ve tüberküloz tanısı konulmuş madenci akciğeri

Silikozise karşı neler yapılabilir?

 • Çalışanların sağlık verileri sık aralıklarla toplanmalı aralarından öksürük, nefes alama problemi olanların ve akciğer grafilerinde hastalık belirtisi görülenlerin derhal maruziyeti sonlandırılmalıdır bu hastalık erken teşhis çok önemlidir.
 • Kullanılan maddelerin yapısında silika olduğu düşünülen yerlerde silika kristalinin miktarı ölçülmelidir, silika miktarı sınır değerlerin üzerinde ise sınır değerlerin altına çekmek için çalışmalar yapılmalıdır.
 • İşyeri ortamında silika miktarı sınır değerlerin altında olması çalışanların silikozise yakalanmayacakları anlamına gelmemektedir çalışanların sağlık gözetimi sıklıkla tekrarlanmalıdır.
 • Çalışanların akciğer grafileri, silikozis tanısı koyma konusunda eğitim almış İLO tarafından yetkilendirilmiş okuyucular tarafından okunmalıdır.
 • Çalışanların sağlık kayıtları uzun süre saklanmalı ve iş değiştirdiklerinde yeni işverenlerine erken tanı amacıyla sağlık kayıtları gönderilmelidir.
 • Çalışanların sağlık raporları takip edilmeli ve silikozis belirtilerine benzer belirtiler saptanırsa çalışan silikozis açısından ayrıntılı sağlık taramasına tabii tutulmalıdır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.