calismabarisi@gmail.com

Arabulucuya Başvuru ve Örnek Başvuru Dilekçesi

Yazar; Alper YILDIRIM

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle çalışma yaşamında yeni bir dönem başladı ve artık işçi – işveren uyuşmazlıklarında iş mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunlu hale getirildi.

Arabulucuya Başvurulması Zorunlu Olan Konular Nelerdir?

– Ücret, fazla mesai, kullanılmayan izin ücreti gibi işçilik alacakları.

– İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi tazminat alacakları.

– İşe iade talepleri  vb.

Arabulucu Başvurusu Nereye Yapılır ?

Dava açmada olduğu gibi arabulucuya başvuruda da başvurunun ilgili adliye de yapılması gerekir. Arabulucuya başvurmak isteyen kişi; karşı tarafın (işveren), karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki adliyede veya işin yapıldığı (işyerinin bulunduğu) yerdeki adliyede bulunan arabuluculuk bürosuna başvurması gerekir. Arabuluculuk bürosu bulunmayan yerlerde başvuru arabuluculuk bürosu sıfatıyla görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılır.

Arabulucuya Nasıl Başvuru Yapılır ?

Arabuluculuk başvurusu yazılı olarak yani dilekçe ile yapılır. Arabulucuya başvuruda kullanılabilecek örnek dilekçeye ise aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Sırasında Ne Kadar Ücret Ödenir ?

Arabuluculuk başvurusu sırasında herhangi bir ücret ödenmez. Arabuluculuk sürecinin tamamlanma şekline göre ücreti kimlerin ödeyeceği ve ne kadar ücret ödeyeceği belli olur.

Arabulucuya Başvuru İçin Bir Süre Var mı ?

İşe iade taleplerinde, fesih bildiriminin tebliği tarihinden yani işçiye işten çıkarıldığının tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurulması gerekmektedir.

İşçilik alacaklarıyla ilgili ise; iş sözleşmesi 25 Ekim 2017 tarihinden önce sona ermişse ücret alacaklarında 5 yıl, kıdem – ihbar tazminatı ve diğer tazminat alacaklarında 10 yıl içerisinde arabulucuya başvurulması gerekir. İş Sözleşmesi 25 Ekim 2017 tarihi veya sonrasında sonra sona ermişse; ücret, fazla mesai, yıllık izin ücreti alacağı, kıdem tazminatı gibi tüm tazminat alacaklarıyla ilgili konularda arabulucuya 5 yıl içerisinde başvurulması gerekir.

ÖRNEK DİLEKÇE:

… /….. /2019

………x……….. ADLİYESİ ARABULUCULUK BÜROSUNA

Başvuran

İşçinin Adı Soyadı              :

T.C. Kimlik No                    :

İkametgah Adresi :

Telefon                                 :

Karşı taraf

İşyerinin Unvanı                 :

İşverenin Adı                       :

Adresi                                   :

Telefon                                 :

Yukarıda unvanı ve adresi yazılı işyerinde çalışmaktayken ………………/2019 tarihinde işten ayrıldım/çıkarıldım. Aşağıda ayrıntılı olarak bahsettiğim haklarımı alamadım, bunların tarafıma ödenmesini talep ediyorum. (İşe iade için arabulucuya başvuru yapılacaksa bu kısma işe iademi şeklinde yazılır.)

1-

2-

Dilekçemde belirttiğim hususlar dikkate alınarak, işverenle uzlaşmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Adı Soyadı

İmza

Ekler:

  • SGK hizmet dökümü
  • Kimlik Fotokopisi
  • Konuya ilişkin ilgili kayıt ve belgeler….

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.