calismabarisi@gmail.com

Çalışma Belgesi Nedir?

Yazar; Alper YILDIRIM            

4857 İş Kanunun 28 maddesi uyarınca İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilmesi gerekmektedir. Bu belgenin ismi çalışma belgesidir. Peki bu belgenin verilmemesi veya yanlış bilgiler içermesi durumunda nasıl bir sonuç ortaya çıkacaktır.

Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Ayrıca Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.

Yine kanun gereği bu belgenin işten ayrılan işçiye verilmemesi durumunda işverene doğuracağı diğer bir sonuç ise idari para cezası olacaktır. Peki bu cezayı kimler yazacak ve miktarı ne kadar olacaktır?

İş Kanunun 99. Maddesi uyarınca 28 inci maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranan veya bu belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için 177,00- TL idari para cezası verilir. (2018 yılı için) Bu cezayı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı görevli İş Müfettişleri tarafından yazılmaktadır.

ÇALIŞMA BELGESİ

İŞÇİNİN

Adı Soyadı :   RESİM
Doğum Yeri Ve Yılı :  
T.C. Kimlik No :  
Sigorta Sicil No :  
 
İŞVERENİN  
Adı Soyadı (Unvanı) :  
Adresi :  
SSK İşyeri Sicil No :  
İş Yerinde Yapılan İş :  
İşçinin Görevi :  
İşe Başlama Tarihi :  
İşten Ayrılış Tarihi  

Yukarıda fotoğrafı, kimlik bilgileri belirtilen ……………………………..………. –– / –– / ––––…–… –– / –– / –––– tarihleri arasında işyerimizde çalışmıştır.

İş bu çalışma belgesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 28. maddesine istinaden düzenlenmiş ve kendisine verilmiştir… –– / –– /

   
İŞVEREN VEYA VEKİLİ
(İmza-Kaşe)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.