calismabarisi@gmail.com

Fazla Mesai Onayı Kalktı mı?

Yazar;ÇSGB İş Başmüfettişi Yalçın KUBAT

İş Kanuna İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ nin 3. Maddesine göre Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları ifade etmektedir. Yani İş Kanununa tabi bir işyerinde haftalık çalışma süresi 45 saati aşması durumunda burada fazla çalışma yapılıyor anlamına gelmektedir. Peki işveren işçisini işerinde istediği zaman fazla çalışmaya zorlayabilme hakkı var mıdır? Bu sorunun cevabı tabi ki de hayır. Ancak işçisinin onay vermesi durumundan işveren fazla çalışma yapılmasını işçisinden isteyebilmektedir. Peki fazla çalışma onayı dediğimiz bu onay işçiden nasıl alınır? İş Kanuna İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ nin 9. Maddesine göre —“Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. (Değişik:RG-25/8/2017-30165) Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.” Hükümlerine yer verilmek suretiyle işçilerden alınması gereken onayın şekli ile ilgili bir açıklık getirilmiştir. 25/08/2017 tarihinden önce her yıl başında işçilerden alınan fazla çalışma onayına bu yapılmış olan değişiklikle artık gerek kalmamıştır. İşe giriş sırasında yapılan iş sözleşmelerinde işçinin onayına yer verilecektir. Eğer işçi fazla çalışma yapmak istemez ise vermiş olduğu bu onayı 30 gün önceden işverene bildirmek suretiyle fazla çalışma yapmaya zorlanamayacaktır. Böylelikle işverenlerin; 2018 yılı için işçilerin iş sözleşmelerinde fazla çalışma onayı olması halinde fazla çalışma onayını ayrıca almasına gerek kalmamıştır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.