calismabarisi@gmail.com

İş Kanunu İstisnaları

Genel olarak 4857 sayılı İş Kanununun 4. maddesinde belirtilen istisnalar dışında kalan tüm işyerlerine,  bu işyerinin işverenleriyle, işveren vekilleriyle ve işçilerine konularına bakılmaksızın uygulanır.
4857 sayılı İş Kanunu 4. maddede bazı istisnalar getirerek bu istisnalarla ilgili olarak İş Yasasının uygulanamayacağını belirtir. İstisna teşkil eden işlerde bazılarında, özel iş kanunları mevcut olup (Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu vb.), bu kanunlar uygulanır. Bunun dışında ise uygulanacak yasa 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleridir.

İstisnalar:
1.Deniz taşıma işleri. Bunlar 854 sayılı Deniz İş Yasası hükümlerine tabidir. Ancak kıyılarda veya liman ve iskelelerde karadan gemiye, gemiden karaya yapılan yükleme boşaltma işleri 4857 sayılı İş Kanunu’na tabidir. Aynı şekilde Deniz İş Yasası kapsamına girmeyen ve tarım işi de sayılmayan denizlerde çalışan su ürünleri üreticilerinin (balıkçılık vb.) yaptığı işlerde iş kanununa tabiidir.
2.Hava taşıma işleri. Bu işlerin de havacılığın yer tesislerinde yapılan işleri (apronlarda, bilet satışlarında vb.) iş kanununa tabiidir.
3.50’den az işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri. İşyerinde işçi sayıları 50 den fazla ise 4857 sayılı İş Kanunu’na tabidir. Tarım işlerinin bazıları işyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın İş Kanunu’na tabidir. Bunlar:
•tarım alet ve makinelerinin yapıldığı işyerleri
•halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumundaki park ve bahçe işleri.
•tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri
•tarım sanatlarıyla ilgili işler
4. Ev hizmetlerinde çalışanlar. (bakıcı, aşçı vb.)
5. Çıraklıklar. Kural olarak çıraklar 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında yer almaktadır.
6.Profesyonel sporcular.
7.Rehabilitasyon maksadıyla rehabilite edilenler.
8.507 sayılı esnaf ve sanatkarlar kanununa uygun olarak 3 kişinin çalıştığı işyerleri
9.Evlerde yapılan üçüncü derece dahil hısımlar arasındayapılan el sanatlarıyla ilgili işler (halıcılık işi, dikiş nakış işi vb.)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.