calismabarisi@gmail.com

Kıdem tazminatına Hak Kazanma Şartları ve Giydirilmiş Ücret

Yazar; Alper YILDIRIM

4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçilerin iş sözleşmelerinin:

  1. İşveren tarafından bu Kanunun 25 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
  2. İşçi tarafından bu Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca,
  3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
  4. Bağlı bulundukları kanunla kurulmuş olan kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla; 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
  5. kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi

6. işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde,

işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. 4857 sayıl İş Kanunu’nun 32 nci maddesinde yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Yani söz konusu 30 günlük ücretin giydirilmiş ücret üzerinden hesap edilmesi gerekir. Şöyle ki; salt net ücretten kıdem tazminatı hesabı yapılmayıp işyerinin süreklilik arz eden ödeme kalemleri de kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır. Aşağıda yer alan tabloda kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınması gereken ödemeler ile kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacak ödeme kalemleri ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK/ALINMAYACAK ÖDEMELER

Dikkate Alınacak Ödemeler Dikkate Alınmayacak Ödemeler
Aile   Yardımı Bayram Harçlığı
Aylık Brüt Ücret Bir Defalık Verilen İkramiyeler
Çocuk Zammı Devamlılık Göstermeyen Primler
Devamlı Ödenen Primler  Doğum  Yardımı
Eğitim Yardımı Evlenme  Yardımı
Erzak  Yardımı Fazla Çalışma Ücreti
Gıda Yardımı  Genel Tatil Ücreti
Giyecek Yardımı Hafta Tatili Ücreti
Havlu ve Sabun (işyeri dışında kullanılmak üzere) Harcırah (Yolluk)
Kalifiye / Nitelik Zammı Hastalık Yardımı
Kasa Tazminatı İş Arama Yardımı
Konut Yardımı İzin Harçlığı
Mali Sorumluluk Tazminatı Jestiyon Ödemeleri
Sağlık Yardımı Ölüm Yardımı
Sosyal Yardım Niteliğinde Ayakkabı vb. Seyahat Primleri
Taşıt Yardımı Teşvik İkramiye ve Primleri
Temettü Yıllık İzin Ücreti
Unvan Tazminatı  Tek Seferlik Yardımlar
Yakacak Yardımı
Yemek Yardımı 
Yıpranma Tazminatı 
Yol Primi  

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.