calismabarisi@gmail.com

Okullar Açıldı! Öğretmenlere Kırtasiye Ödeneğini Unutmayalım…

Yazar; Alper YILDIRIM

Özel Öğretim Kurumları (ÖÖK) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu (ÖÖKK)14 doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilerce açılan özel öğretim kurumları ile yabancılar tarafından açılmış çeşitli derece ve türdeki eğitim yapan kurumlardır.

Çalışma barışı sitesinde 08.03.2017 tarihli yazımızda da belirttiğimiz üzere öğretim yılına hazırlık ödeneği sadece devlet okullarında görevli öğretmenler için zorunlu olmayıp özel okullarda görevli öğretmenlerimiz için de zorunlu bir ödeme kalemi olduğunu unutmayalım. (https://calismabarisi.com/is-ve-sosyal-guvenlik/is-hukuku/ozel-okullarda-ogretim-yilina-hazirlik-odenegi/)

Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’ın imzasıyla illere gönderilen yazıda, 11 Eylül Pazartesi itibarıyla ödeneğin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacağı açıklaması yapılmış ve bu ödeneğin aynı ay içerisinde tüm özel okulda çalışmakta olan öğretmenlere de verilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyorum.

Yine 2015 yılında Çalışma ve Sosyal Bakanlığına bağlı İş Müfettişleri tarafından yürütülen teftişler kapsamında yüzlerce özel okullarda görevli öğretmenlere geçmiş yıllara ilişkin ödenmeyen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödettirildiği, bu ödemeleri yapmayan birçok işveren/işveren vekiline ise idari para cezalarının uygulandığını, yeniden aynı yaptırımlara maruz kalmaması adına özel okul yöneticilerini bu bağlamda uyarmakta yarar görüyorum.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32.Maddesinde “Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup;fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları,cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici,eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil (…)(2) ) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda,öğretim yılına hazırlık ödeneğiödenir.” Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz. 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K cetvelinin IV. Diğer Ödemeler kısmının 6. maddesine göre 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği;  “öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır.” Hükmü ile bu ödeneğin fiilen derse giren tüm öğretmenler ile okul müdürü ve müdür yardımcılarına ödeneceği yine bu ödeneğin öğretim yılı başladığı aydan sonra işe girenler için ödenek miktarının %75’inin, birinci dönemden sonra başlayanlara ise belirlenen ödenek miktarının %50’sinin ödenmesi gerekmektedir. Yapılacak olan bu ödeme damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmayacaktır. Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2016 yılında 1.000,00-TL, 2017 yılında ise 1.050,00-TL  olarak belirlenmiştir. Örneğin 2017 yılı için devlet okulunda çalışan bir öğretmenin 1.050,00-TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinden 7,59 TL damga Vergisi kesilerek 1.042,00 TL aldığını kabul edecek olursak,  özel öğretim kurumlarında da görevli öğretmen, müdür ve müdür yardımcısına net 1.042,00 TL ödenmeli ve netten brüte gidecek şekilde SGK primi, işsizlik primi ve damga vergisi kadar tahakkuk ettirmelidir. Öğretim yılına hazırlık ödeneği öğretmenlerin göreve başlaması sırasında gerçekleştireceği masrafları karşılamak maksadıyla verildiğinden emekli öğretmenlerde aynı kanun kapsamından faydalanacağı unutulmamalıdır.

Burada dikkatinizi çekmek istediğim diğer bir nokta ise temel ortaokul, temel lise olarak kurulan okullarında bu kapsamda özel okul statüsünde olması nedeniyle aynı şekilde öğretim yılına hazırlık ödeneği ödemesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.