calismabarisi@gmail.com

Ölüm Tazminatı

Yazar; Alper YILDIRIM

Giriş

İşyerlerinde genel anlamda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vb. tazminatlar herkesin malum bildiği tazminat türlerini oluşturmaktadır. Ancak bir de daha az bilinen tazminat türü olan Ölüm Tazminatı karşımıza çıkmaktadır. Bu makalemizde Ölüm Tazminatına ayrıntılı bir biçimde siz değerli okuyucularımız için yer vermeyi düşündük.

1-Ölüm Tazminatı Nedir?

Bu tazminat türü adından da anlaşılacağı üzere sigortalı işçinin ölümü sonrası ortaya çıkan bir tazminat türüdür. Peki bu tazminatın ödenmesi için çalışanın işyerinde mi vefat etmiş olması gerekmektedir? Bu sorunun cevabı tabi ki de hayır. Yani işçinin işyerinde çalışırken vefat etmesi gerekmez. Örneğin X  A.Ş. unvanlı işyerinde çalışan bir işçi hafta tatili günü evinde uyurken kalp krizi geçirmek suretiyle vefat etmiş olsa bile bu tazminat yükümlülüğü X A.Ş. işyeri için doğacaktır.

2-Ölüm Tazminatı Kimlere Verilir?

Ölüm Tazminatı kıdem ve ihbar tazminatı gibi hak sahibine olayın doğası gereği ödenemeyeceğinden  işveren ölüm tazminatını işçinin hayatta olan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, bunlar yoksa bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ödemesi gerekir.

3-Ölüm Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Türk Borçlar Kanununun 440 ıncı maddesine göre; sözleşme, işçinin ölümüyle birlikte kendiliğinden sona ermektedir. İşveren, işçinin hayatta olan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, bunlar yoksa bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere, ölüm gününden itibaren 1 aylık; hizmet ilişkisi 5 yıldan daha uzun devam etmişse, 2 aylık ücreti tutarında bir ödeme yapmakla mükelleftir.

4-Ölüm tazminatı Nasıl- Kimden Talep Edilir?

Ölüm tazminatını almak için işverene bir dilekçeyle yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. İşveren bu durumda yasal hak sahiplerine ödeme yapmadığı takdirde hak sahipleri bu haklarını mahkeme kanalıyla talep edebilirler.

5-Ölüm Tazminatı İçin Zamanaşımı Süresi Kaç Yıldır?

Türk Borçlar Kanununun 440 ıncı maddesine göre Ölüm tazminatı talep edilmesi gerektiğinden ve aynı madde hükmünde zamanaşımına ilişkin bir süre yazılmadığından genel hüküm olan 10 yıllık sürenin hesap edilmesi kanuna uygun olacaktır.

Sonuç

İşçinin hayatını kaybetmesi durumunda kıdem tazminatı hakkı ortaya çıkacağı gibi bu tazminata ilaveten bir de Ölüm Tazminatının işçinin sağ kalan eşi ve ergin olmayan çocuklarına ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilere ödenmesi gerekir. İşçinin kıdemi 5 yıl ve daha az ise bir aylık ücreti tutarında, 5 yıldan uzun ise iki aylık ücreti tutarında tazminat işçinin mirasçılarına ödenir. Ancak işverenlerin de birçoğu bu tazminattan haberdar olmadığından vefat eden işçinin mirasçılarının bu tazminatı işverenden talep etmesi yerinde olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.