calismabarisi@gmail.com

Taşeron İşçilerin Kadroya Geçişinde Kıdem Tazminatı Sorunu…

Yazar;Alper YILDIRIM 

696 sayılı KHK ile, kamuda taşeron işçisi olarak çalışan binlerce kişi kadroya geçirilecek. Kadrodan anlaşılması gereken belediyelerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında farklı olsa da, ortak nokta şu ki; bu işçiler artık taşeron bünyesinde çalışmayacak. Peki bu durumda, taşeron işçilerinin kadroya geçmeden önceki çalışma sürelerine ait kıdemleri sıfırlanacak mı yoksa işçiler mağdur edilmeden kıdem tazminatları ödenecek mi?

Yıllardır ülkenin kanayan bir yarası olan taşeronluk meselesi nihayet çözüme kavuştu. Ancak her ne kadar olumlu karşılansa bile kafalardaki soru işaretleri henüz bitmiş değil. Hafta başında yayınlanan yönetmelik soru işaretlerinin çoğuna çözüm getirmesine karşın ilgili mevzuatta kadroya geçecek altişveren işçilerinin kıdem tazminatı ile ilgili bir açıklama getirilmemiştir. Neyse ki dün itibariyle Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Julide Sarıeroğlu’nun yapmış olduğu açıklama kadroya geçecek işçilerin yüreğine soğuk bir su serpti. Sayın Bakanın yapmış olduğu açıklamaya göre taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde kıdem tazminatı hak kaybının olmayacağını, tazminat haklarının saklı kalacağını açıklamış ve söz konusu işçilerin sorununa çare olmuştur. Evet. Günlerdir beklenen sorunun çözümünü gayet açık bir şekilde sayın Bakan açıklamış ve hiçbir işçinin bu bağlamda kıdem tazminatına ilişkin hak kaybına uğramayacağı ifade edilmiştir.

Kadroya geçebilme imkânı, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan taşeron işçileri kapsamaktadır. Bu  tarih itibarıyla çalışanları belirlemek  işi Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmiş olan işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri esas alınmak suretiyle belirlenecek.  Bunun yanında , doğum nedeniyle veya sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen sağlık sorunları yüzünden iş sözleşmesi askıda bulunanlar ile 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar da kapsamda yer alıyor.

Bununla birlikte, kadroya geçirilecek taşeron işçiler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan memur olabilme şartları yaş ve öğrenim durumu dışında yer alan diğer şartlar aranacaktır. Yine emekli olup ta taşeron işçisi olarak çalışan işçilere ise üzülerek söylemek gerekirse herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak da kadroya geçebilme şartları arasında sayılmış olduğundan emekli çalışanlar bu anlamda yeni bir iş aramak zorunda kalacaktır.

Taşeron olarak çalışanların kamuda işçi kadrosuna geçmek istemesi halinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih olan 2 Ocak 2018’den itibaren 10 gün içinde halihazırda istihdam edildikleri idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuruda bulunması gerekiyor. 13 Ocak 2018’e kadar kadroya geçmek için başvuru yapılması  zorunluluğu yer almaktadır. Askerdekiler veya iş sözleşmesi askıda olanlar askerden döndükten sonra 10 gün içerisinde başvuru yaparak kadro geçişlerini bu anlamda başlatacaklardır.

Bu aşamadan sonra ise, kadroya geçirilmesi ile ilgili 90 günlük bir süreç başlamaktadır. Yani, kadro başvurusunda bulunan işçilerin, kadroya geçiş için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi, söz konusu tespite ilişkin itirazların karara bağlanması, şartları taşıyan başvuru sahipleri için idareleri tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/ veya sözlü ya da uygulamalı sınavın gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda bu itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olan kişilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi için idarenin toplamda 90 günü bulunuyor.

Sonuç olarak kadroya geçen işçilerin, taşeron bünyesinde çalıştığı yılların kıdem tazminatı yanmayacak yeni geçeceği işverenlik de saklı kalacak ve iş akdi sonlandırıldığı zaman ödenecektir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.