calismabarisi@gmail.com

Taşerondan Kadroya Geçiş Sürecinin Ayrıntıları

Yazar;Alper YILDIRIM 

1-Kadroya Geçişte Başvuru Süreci

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Resmi Gazete’ de “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları” yayımlandı.

Buna göre, açıklanan kamu idarelerinin söz konusu bütçelerinden karşılanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla altişverenlik kapsamında çalışanlar hak sahibi olabiliyor.

Devlet Memurları Kanununda devlet memuru olmak şartlarını karşılaması istenen ilgili çalışanların, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması, çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunması, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan etmesi gerekecek.

Şartları karşılayanlar başvurularını, 11 Ocak’ta zorunlu olarak sona erecek 10 günlük sürede çalıştıkları iş yerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacak.

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışan altişveren işçilerinin kadroya alınmasıyla ilgili başvuru süreci 02 Ocak 2018 itibariyle başladı. Taşeron olarak çalışan işçiler, istihdam edilecekleri kurumların idari birimlerine 11 Ocak 2018’ e kadar başvuru yapması gerekmektedir. Yapılan bu başvuruların ardından ise söz konusu kamu idarelerinde yapılan bu başvuruları incelemek üzere bir Tespit Komisyonu kurulacak ve ardından kurulan bu komisyon kesin listeleri belirledikten sonra da bir sınav sürecini başlatacaktır. Taşeron işçiler kadro almak için sınava girecek ve söz konusu işçilerin en az yapılan bu sınavdan 50 puan alması gerekecektir. Kadroya geçiş süreci ise en geç 2 Nisan 2018 itibariyle sonlandırılacaktır.

2-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Yukarıda açıkladığımız süreç içerisinde kadroya geçiş aşamasında güvenlik soruşturmasından geçmek şartı da aranacaktır.

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının, bölücü faaliyetlerde bulunup bulanmadığının tespit edilmesi, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi güvenlik soruşturması kapsamında yer alıyor.
Arşiv araştırması ise kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasıdır.

3-Başvuru Sonrası Süreç

Yapılacak başvurunun ardından ise süreç, tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı, ilana itirazlar, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı, sınavın gerçekleştirilmesi, sınav kuruluna itiraz, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı şeklinde devam edecektir. 02 Nisan 2018 itibariyle de hak sahipleri kamu kurumlarında işçi kadrolarına geçirilecektir.

4-Başvuru Sonrası Tespit Komisyonu ve Sınav Süreci

Tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Üyeler kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamayacak. Komisyonun çalışmaları için aralarında idarelerin yetkili Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanıcılarının da bulunduğu yeterli sayıda personel görevlendirilecek.

Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek.

5-Kadro Başvurusu İçin Takvim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan takvim aşağıdaki tabloda ayrıntılı biçimde değerli okurlarımızın bilgisine sunulmuştur. Belirtilen takvim kamu kurum ve kuruluşlarında 04.12.2017 tarihinden önce taşeron olarak çalışan işçilerin söz konusu kurumların kadrosuna geçişinde önemli bir yerinin olduğu aşikardır. Söz konusu takvime uymayan işçiler maalesef bu haktan yararlanamayacak dolayısıyla da kadroda yer alamayacaklardır.

İlgili resim

NOT: Değerli okurlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak çalışan işçilerin kadro süreci ile ilgili olarak merak ettiği tüm bilgiler ÇSGB ait http://www.altisveren.gov.tr/ internet adresinde yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.