calismabarisi@gmail.com

Ücretin Bankadan Ödenmesi Bordro Verilmesi Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmaz…

Yazar; Alper YILDIRIM

Günümüzde işverenlerin en çok tereddüt yaşadığı konulardan birisi de çalıştırdığı işçilerine ücretlerini bankadan ödemesine rağmen ücret hesap pusulası (bordro) vermek zorunda olup olmadığı ile ilgilidir. 4857 Sayılı İş Kanunun 37. Maddesine  göre ücretin bankada açılan özel hesaba veya işyerinde ödenmesi şeklinde belirlenip belirlenmediğine bakılmaksızın, işveren işçiye bir ücret hesap pusulası vermek zorundadır. Ayrıca yasa da ücret hesap pusulasının hangi bilgileri içermesi gerektiğine de yer vermiştir. Ücret hesap pusulasında işçinin asıl ücretinin yanında bu ücrete eklenen tüm ilave ödemeler ile (fazla çalışma, resmi tatil, hafta tatili, prim, ikramiye, yol parası vb.) yine tüm kesintilerin de (avans ödemesi, icralar, bes vb.) ayrıntılı olarak yer alması gerekmektedir. Böylelikle işyeri işçisi kendisine ödenen ücret hakkında bir bilgiye sahip olacak ve ücretine ilişkin eksiklik, yanlışlık veya hata olması halinde ücret ödemesine itiraz etme olanağına sahip olacaktır. Ayrıca işveren açısından da yapmış olduğu ücret ve eklerini ispatlama kolaylığı sağlayacaktır.

Ücret hesap pusulasının doğruluğunun ve geçerliliğinin sağlanması için pusulada işverenin/ işveren vekilinin imzası veya özel bir işaretinin yer alması gerekmektedir. Söz konusu ücret hesap pusulasının her ay ücret ödemelerine müteakip işçilere ulaştırılması gerekmektedir. Peki küçük ve orta ölçekli işçi çalıştırılan işyerlerinde bu pusulaları dağıtmak kolay olmakla birlikte daha büyük ölçekli işçi çalıştırılan işyerlerinde bu iş nasıl olacaktır? Burada da işverenlere tavsiyemiz en kolay ve basit yolu her işçinin mail adreslerine elektronik olarak ulaştırılması da yeterli olacaktır. Çünkü burada asıl olan işçinin ücretine ilişkin tüm verileri kendisinin görebilmesi ve buna ilişkin itiraz imkanın sağlanmış olmasıdır. Yani işçilere elektronik olarak da ücret hesap pusulasının gönderilmesi yeterli olacaktır. Bu durumda da işyeri işçilerinden işe başlarken sözleşmeye veya sözleşme eklerine ücret hesap pusulalarının her ay düzenli olarak elektronik ortamda kendilerine ulaştırılacağına ilişkin bir onayın alınması da işverenliğin elini bu noktada güçlendirecektir.

Görüldüğü üzere ücretin bankadan ödenmesi, çarşaf bordroların imzalatılması, ücret hesap pusulalarının her ay düzenli olarak  işçilere imzalatılması yetmeyip bu pusulanın birer nüshalarının işçilere kağıt ortamında veya elektronik ortamda (elektronik posta vb.) ulaştırılması kanuni bir zorunluluktur. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen işverenler büyük idari para cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.