calismabarisi@gmail.com

Ulusal Bayram Ve Resmi Tatilin Cuma Gününe Denk Gelmesi

4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesinde, bu kanun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, ancak işyerinde tatil yapmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için birer günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükmüne yer verilmiştir. Yine 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. maddesinde ise, resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı gününün genel tatil günleri olduğuna yer verilmiş olup buna göre; genel tatil günleri olarak, 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos günleri ile Arife günü saat 13.00’da başlanan üç buçuk gün Ramazan Bayramı ve yine Arife günü saat 13.00’de başlayan dört buçuk gün Kurban Bayramı günlerinden oluşur. Ulusal bayram günü ise 28 Ekim saat 13.00 te başlayan ve 29 Ekim günü devam eden bir buçuk gündür. Daha sonra ise  2429 sayılı Yasanın, 5892 sayılı Yasayla değişik 2. maddesi uyarınca da, 1 Mayıs genel tatil günü olarak kabul edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunun 44.maddesi gereği, Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan bayram ve genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü delille ispat edebilir. Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren kayıt ve belgeler (puantaj kaydı vb.), işyeri iç yazışmaları, kanıt niteliğindedir.

Ulusal Bayram Genel Tatil günü çalışma ücretleri 4857 Sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca bir kat fazla yevmiye ile ödenir. Bu haliyle işçinin tatil ücreti hesabı aylık ücret/30 formülüyle bulunur. 28 Ekim ve arefe günlerinde ise yarım gün tatil olduğundan bu günlerin yarım yevmiye üzerinden hesabı uygundur. Yapılan bu hesaplamada çıplak ücret esas alınır. Giydirilmiş ücretten hesaplama yapılmaz.

Ulusal Bayram ve Genel tatil ücreti için açılacak davalarda zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu süreye de dikkat edilmesi gerekmektedir.

Peki asıl dikkat etmememiz gereken ve okuyucularımızın dikkat kesildiği konu Ulusal Bayram ve Genel tatil günü Cuma gününe denk gelmesi durumunda ne olacak!

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2/d maddesi uyarınca ‘bu kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri Cuma akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır’ hükmüne yer verilmiş ancak burada cumartesi gününün yarısının ve Pazar gününün tamamının tatil olduğu işyerleri için böyle bir sınır getirilmiştir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun yürürlük tarihi olan 19.03.1981 olduğu göz önüne alındığında o tarihlerde zaten Pazar günü tüm işyerleri kapalı ve cumartesi de yarım gün çalışma söz konusu idi. Bu nedenle kanun koyucu Ulusal Bayram ve Genel Tatil gününün Cuma gününe denk gelmesi ve akşama kadar devam etmesi halinde zaten cumartesi öğleden sonra kapalı olan ve Pazar günü kapalı işyerine sadece işçilerin cumartesi sabah gelmesine gerek olmayacağı işçilerin de işvereninde sırf yarım günlük çalışmasının çok sağlıklı olmayacağı kanaatinden dolayı söz konusu kanun bu şekilde yürürlüğe girmiştir.

Yine yargıtayın da “…..Bütün bu yasal düzenlemeler karşısında son günü Cumaya gelen tatil gününü takip eden Cumartesi gününün de genel tatil günü olarak kabul edilmesi mümkün olamayacağından, usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş olan mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.” (9.HD E.2003/15690, K.2003/16489, T.09.10.2003) hükmü de Cuma gününün Ulusal Bayram ve Resmi tatile denk gelmesi halinde cumartesi gününün tatil olamayacağını açıkça göstermektedir.

2017 yılı Ulusal Bayram ve Resmi tatil Günleri

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN
YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK PAZAR
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN PAZAR
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 01 MAYIS PAZARTESİ
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS CUMA*
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 24 HAZİRAN CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 25 HAZİRAN PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 26 HAZİRAN PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 27 HAZİRAN SALI
ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 31 AĞUSTOS PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 01 EYLÜL CUMA
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 02 EYLÜL CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 03 EYLÜL PAZAR
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 04 EYLÜL PAZARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM

29 EKİM

CUMARTESİ

PAZAR

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.