calismabarisi@gmail.com

Whatsapp Konuşmaları Nedeniyle İş Akdi Feshedilebilir mi?

Whatsapp Konuşmaları Nedeniyle İş Akdinin Feshi

Gelişen teknolojiyle işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların konusu da değişmektedir, artık her işçide akıllı telefon bulunmakta ve bu akıllı telefon uygulamaları ile işçiler arasında çeşitli konuları konuşabilmektedir. Akıllı telefonlarda en çok kullanılan uygulamalardan biri de whatsapp mesajlaşma uygulamasıdır. Whatsapp ile kişiler aralarında ortak gruplar kurabilmekte ve bu gruplarda çeşitli konuşmalar geçmektedir. Zaman zaman işverenler söz konusu gruplarda yapılan yazışmalardan bilgi sahibi olmakta veya olmak istemektedir. Whatsapp gruplarında yapılan yazışmalardan veya 2 işçinin aralarında yaptığı Whatsapp yazışmalarından dolayı işçilere disiplin cezası verilmesi veya işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi ise tartışma konusudur.

Whatsapp Yazışmalarının Feshe Konu Olduğu Durumlar

Whatsapp yazışmaları nedeniyle işveren şu durumlarda fesih yoluna başvurabilmektedir;

 • İşçinin whatsapp grubunda küfür etmesi,
 • İşçinin whatsapp grubunda işverene küfür etmesi,
 • İşçinin whatsapp yoluyla başka bir işçiye küfür etmesi,
 • İşçinin whatsapp mesajları ile başka işçi üzerinde iş konusunda baskı kurması,
 • İşçinin whatsapp yazışmalarında işverenin gizli bilgilerini açıklaması,
 • İşçinin Whatsapp yazışmaları ile müşterileri tehdit etmesi,
 • Whatsapp mesajları ile sürekli şikayet edilmesi ve alt üst ilişkisinin yok edilmesi,
 • İşçilerin Whatsapp grubu kurarak haklarını aramaya çalışması,

Whatsapp Yazışmaları Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Yukarıda bahsedilen durumlar nedeniyle işveren iş kanunun 25. maddesine göre iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmekte söz konusu fesihlerin iptali için dava yoluna gidilebilmektedir. Yargıtay yukarıda belirtilen nedenler konusunda verdiği kararlarda çeşitli hususlara dikkat çekmektedir. Bu hususlar şunlardır;

 • Whatsapp yazışmaları kişisel veri niteliğindedir ve nereden elde edildiği belli olmayan Whatsapp yazışmalarını Yargıtay delil olarak kabul etmemektedir, söz konusu yazışmalar nedeniyle iş sözleşmesi feshedilecekse veriler kanuna uygun olarak alınmalıdır,
 • Çalışanın Whatsapp yazışmaları nedeniyle kanuni haklarını araması haklı nedenle fesih gerekçesi değildir,
 • Çalışanın hakaret ve küfür ettiği kişilerin grupta belirlenebilmesi gerekmektedir, kime yöneltildiği bilinmeyen küfür veya hakaret haklı nedenle fesih gerekçesi oluşturmamaktadır,
 • Whatsapp yazışmaları iş akışını bozmamalıdır,
 • Whatsapp yazışmaları çalışma saatleri içerisinde yapılmamalıdır,
 • Whatsapp yazışmaları içerisinde benzer aykırılığı yapan çalışanlar varsa aynı ceza bu çalışanlara da verilmelidir,

Whatsapp yazışmaları nedeniyle çalışanın iş sözleşmesi feshedilecekse;

 • Yazışmalar kanuna uygun olarak temin edilmeli,
 • Yazışmaların içeriğinin eleştiri sınırları içerisinde kalıp kalmadığı değerlendirilmeli,
 • Yazışmaların mesai saatleri içerisinde yapılıp yapılmadığı belirlenmeli,
 • Yazışmaların iş akışını bozup bozmadığı belirlenmeli,
 • Çalışanın mevzuata uygun savunması alınmalı,
 • Aynı durumda olan diğer çalışanlara da aynı müeyyideler uygulanmalı,
 • Sözleşme feshedilecekse hak düşürücü süre içerisinde yapılmalıdır.

Whatsapp yazışmaları nedeniyle iş sözleşmesinin feshine konu olan Yargıtay kararları aşağıdadır,

9. Hukuk Dairesi 2019/7066 E. , 2020/357 K.

9. Hukuk Dairesi 2018/2785 E., 2018/21795 K.

9. Hukuk Dairesi 2017/26396 E., 2018/12470 K.

9. Hukuk Dairesi 2019/823 E., 2019/13484 K.

9. Hukuk Dairesi 2018/10718 E., 2019/559 K.

9. Hukuk Dairesi 2017/14638 E., 2018/2329 K.

9. Hukuk Dairesi 2016/14203 E., 2017/9524 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.