calismabarisi@gmail.com

Sağlıkçılara Yıpranma Yasalaştı! Kimler Nasıl Faydalanır.

Yazar;Alper YILDIRIM

Sağlık çalışanları sonunda beklediği fiili hizmet zammına kavuştu. 03.08.2018 /30498 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren sağlık çalışanları için fiili hizmet zammına ilişkin düzenleme insan sağlığına ilişkin işlerde sağlık meslek mensubu olarak çalışan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanları kapsamaktadır. 5510 Sayılı Yasanın 40. Maddesinde yapılan değişiklik neticesinde kanunun yayınlandığı tarih itibariyle sağlık çalışanlarının belirtilen madde gereği çalışılan sürelerin 360 gününe en çok 5 yılı aşmamak üzere 60 günlük bir prim sayısı eklenecektir.

Peki bu kapsamda çalışan işçilerin bildirimi nasıl yapılacaktır?

Fiili hizmet zammı kapsamında sağlık çalışanlarının bu haktan faydalanabilmesi için söz konusu kişilerin işin riskine maruz kalması yni sağlık işini fiilen yapması gerekecektir. Ayrıca bu  kapsamda çalışanların fiilen çalışmadığı günler içinde (ulusal bayram ve genel tatiller, hafta tatilleri, yıllık izinler, raporlu günler vb.) fiili hizmet kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu durumdan da anlaşılacağı üzere çalışan sağlık personelinin aylık hizmet bildirgeleri düzenlenirken riske maruz kalınan süreler ve riske maruz kalınmayan süreler için ayrı iki farklı türden bildirge düzenlemeleri gerekecektir. Bu bağlamda çalışan personelin fiili hizmet zammı kapsamında geçen süreler hesaplanarak 29 nolu belge kodu ile, fiili hizmet zammına girmeyen süreler ise ayrıca hesaplanarak 1 nolu belge türünde SGK ya bildirgeleri verilecektir.

Fiili çalışmanın yapılmadığı günler SGK sistemi tarafından otomatik olarak düşüldüğünden zaten e bildirge programı her ay için azami 26 gün için ancak 29 belge kodu ile bildirime izin vermektedir. Kalan diğer süreler (fiilen çalışılmayan veya riske maruz kalınmayan süreler) için ise 1 nolu belge kodu verilmek suretiyle işlemler gerçekleştirilecektir. Yani bir ayda 26 gün için fiili hizmet zammı olarak 29 belge kodu düzenlenecek olup kalan 4 gün ise 1 nolu belge düzenlenmek suretiyle bildirgeler verilecektir.

Örneğin 2018/Eylül ayında 10 gün yıllık izin 3 günde hafta tatili izni kullanan bir doktor/hemşire için;

17 günlük çalışılan süre 29 nolu belge kodu ile,

13 günlük süre ise 1 nolu belge kodu ile bildirilecektir.

Kısmi Süreli Çalışan Sağlık Çalışanları için ise yukarıdaki işlemlerden farklı olarak yapılan part-time çalışmalar önce tam süreli çalışmaya çevrilip daha sonra bulunan gün üzerinden bildirgeler verilecektir. Kısmi süreli çalışmaların tam süreye çevrilmesi sonucu çıkan günlerin bildirimi ise 29 belge kodu ile bildirilecektir. Örneğin; x hastanesinde hemşire görevinde kısmi süreli olarak aylık 90 saat çalışan bir kişi için; 90:7,5 =12 gün bildirim 29 belge kodu ile bildirimi yapılır. Kalan süreler de aynı şekilde hesaplanır (hafta tatili genel tatil izn vb günler) ve 1 nolu belge kodu ile bildirilir.

Ayrıca Ay içinde işe girişi ya da işten çıkışı olanlar için fiili hizmet zammına tabi belge türleri ile bildirimi yapılacak azami gün sayısı, sigortalı adına o ay bildirilecek toplam prim ödeme gün sayısının 30’a bölünmesi ile çıkan sonucun 26 ile çarpılmasıyla bulunacaktır. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilecektir. Fiili hizmet süresi zammı dışındaki çalışmalar için de normal belge türleri ile bildirini yapılacaktır. Her bir belge türü için eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçilecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.