calismabarisi@gmail.com

Etiket: Adli Tıp İhtisas Kurulu

Kazadan kısa süre sonra kaza ile ilgisi olmayan bir hastalıktan vefat nedeni ile doktorun sorumluluğu(Yargıtay Kararı)

Tıp Hukuku Yargıtay Kararları
12. Ceza Dairesi 2017/1533 E.,  2017/2614 K. Özet: Trafik kazası sonucu hastaneye gelen yaralının istenen tetkikleri yapmadan hastaneden ayrılması ve daha sonrasında mide ülseri ve komplikasyonları sonucu vefat etmesi olayında adli tıp kurumu raporuna göre kaza ile illiyet bağı kurulamadığından kovuşturmaya gerek yoktur kararı verilmesi.   "İçtihat Metni" Mahkemesi : Kanun Yararına Bozma Bürosu Şüpheli ölüm olayı ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 09.06.2015 gün ve 2014/159302 esas, 2015/59527 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 09.10.2015 gün ve 2015/2762 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi. 5271 sayılı Ceza Muha...