calismabarisi@gmail.com

Etiket: ark

Elektrik Tehlikeleri 2; Ark, Patlama ve Korunma Yolları

Elektrik
Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com ANSI/IEEE Std 100-1988 elektrik arkını şu şekilde tanımlamaktadır; “genelde ani olarak eksi uç etrafında gaz iyonizasyon potansiyeline kadar voltaj düşmesi nedeniyle, elektrik boşalmasının gaz içerisinden geçmesi” elektrik arkı yeterli elektrik akımı hava içerisinden geçmesiyle oluşur. Hava iyi bir iletken değildir, akımın çoğu ark sonrası ortaya çıkan buhar(genelde bakır ve alüminyum buharı) ve havadaki iyonize partiküller üzerinden geçer. Çok yüksek sıcaklıktaki bu karışıma plazma denir. Ark Çeşitli yollarla oluşur; İki nokta arasındaki voltaj farkı havanın dielektrik gücünü(yalıtkanlık sınırı) aştığı durumlar. Aşırı voltaj yükselmesi genelde yıldırım çarpması ve akım dalgalanmalarında oluşur.Akımın iletken içerisinden geçerken etrafında...