calismabarisi@gmail.com

Etiket: başvuru

Taşerondan Kadroya Geçiş Sürecinin Ayrıntıları

Taşerondan Kadroya Geçiş Sürecinin Ayrıntıları

İş Hukuku
Yazar;Alper YILDIRIM  1-Kadroya Geçişte Başvuru Süreci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Resmi Gazete' de "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları" yayımlandı. Buna göre, açıklanan kamu idarelerinin söz konusu bütçelerinden karşılanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla altişverenlik kapsamında çalışanlar hak sahibi olabiliyor. Devlet Memurları Kanununda devlet memuru olmak şartlarını karşılaması istenen ilgili ç...