calismabarisi@gmail.com

Etiket: çalışan katılımı

Çalışanları Motive Etmek; Örnek Çalışma

Çalışan Katılımı, Konular
İş Güvenliği Konusunda Çalışanları Motive Etmek; Saha Çalışması Örneği Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com İş güvenliği, işyerinde bulunan riskleri minimiz etmek ve çalışanları vücut bütünlüğünü ve sağlıklarını tehdit edecek riskleri önlemek ile sağlanır. Güvenli bir işyerini sağlama işinin merkezinde ise çalışanların motivasyonu bulunmaktadır. Mevzuatımızda çalışanların karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve onlara danışılması önemli bir yer kaplamaktadır. İletişim ve danışma çalışanların motivasyonu açısından çok önemlidir, özellikle bu bilgilendirme ve danışma işi sırf kanun istiyor diye değil sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturma konusunda samimi bir yaklaşımla yapılırsa daha etkili olacaktır. Kanunda öngörülen çalışanların endişelerini,...