calismabarisi@gmail.com

Etiket: çalışma belgesi

Çalışma Belgesi Nedir?

Çalışma Belgesi Nedir?

İş Hukuku
Yazar; Alper YILDIRIM             4857 İş Kanunun 28 maddesi uyarınca İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilmesi gerekmektedir. Bu belgenin ismi çalışma belgesidir. Peki bu belgenin verilmemesi veya yanlış bilgiler içermesi durumunda nasıl bir sonuç ortaya çıkacaktır. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Ayrıca Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. Yine kanun gereği bu belgenin işten ayrılan işçiye verilmemesi durumunda işverene doğuracağı diğer bir sonuç ise idari para cezası olacaktır. Peki bu cezayı kimler yazacak ve miktarı ne kadar olacaktır? İş Kanunun 99. ...