calismabarisi@gmail.com

Etiket: çocuk doktoru

Prematüre bebeğe göz muayenesi istemeyen çocuk doktorunun sorumluluğu(Yargıtay kararı)

Tıp Hukuku Yargıtay Kararları
Ceza Dairesi 2016/723 E. , 2016/5443 K. Özet: Prematüre bebeğe postnatal 4 hafta ile 6 hafta arası göz doktorunda göz muayenesi yaptırmayan doktor eyleminden taksirle yaralamadan değil TCK 257/2’ye göre ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan sorumludur. "İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle yaralama Hüküm : Sanıklar hakkında ayrı ayrı TCK'nın 89/1, 89/3-b, 62, 53/6, 51, 53/1, maddeleri gereğince mahkumiyet Taksirle yaralama suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler, sanıklar müdafiileri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına g...