calismabarisi@gmail.com

Etiket: Durdurma

İşin durdurulması için kanuni süreler ve durdurma şartları nelerdir?

İşin durdurulması için kanuni süreler ve durdurma şartları nelerdir?

Durdurma
İşyerlerinde İşin Durdurulmasında İzlenecek Yollar Yazar: Hasan Orman İşyerlerinde işin durdurulması işverenlerce hoş karşılanmayan bir durumdur. Esasında OSHA imminent danger tabiri kullanırken ve bu ifadeyi alt bentlerde açıklarken ülkemizde hayati tehlike olarak ifade edilmiş olması yer yer problem oluşturmaktadır. Nihayetinde işyerinin tümünde yada bir bölümünde yapılan durdurma işlemine esas belirlenmiş olan mevzuata aykırılıklar için İPC ödemesi de yapılmamaktadır. Prosedurel açıdan birkaç aşamadan ibaret olan durdurma işlemi, ilgili yönetmelik takip edilirse herhangi bir gecikme yaşanmadan kaldırılabilmektedir. İşyerinde durdurma uygulanmış ise bundan çekinmeden gereğini gereklidir. Zira ortada yakın ciddi bir hayati tehlikenin varlığı söz konusudur. İşyerlerinde çalışanların bö...